Witamy

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
w Stanowicach

(Woj. Dolnośląskie, Gmina Oława)

Organizacja o charakterze pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność
na cały Powiat Oławski i na Miasto Oława


Mieszkańcy, którzy mają problemy z dochodzeniem swoich praw w organach administracji i innych instytucjach mogą zgłaszać się do Stowarzyszenia
w celu uzyskania bezpłatnej pomocy.


Przyjmujemy również zgłoszenia o niegospodarności miejscowych władz
oraz o niedopełnienianiu obowiązków służbowych i nadużywaniu uprawnień przez urzędników i radnych, na bazie których będziemy sporządzać zawiadomienia do prokuratury. Zgłoszenia mogą być także anonimowe.


Zapraszamy też do wstąpienia w nasze szeregi. Pomaganie innym daje dużo satysfakcji.

 

Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, nie korzystamy z żadnych dotacji, nawet zrezygnowaliśmy z pobierania składek członkowskich. Wszyscy nasi członkowie i osoby nas wspierające (fachowcy z różnych dziedzin, w tym prawnicy) są wolontariuszami.

 

Tutaj jest

strefa wolna od ideologii i propagandy LGBT
czyli zboczeń seksualnych
i zgnilizny moralnej

 

 

Niektórzy ironizują, że LGBT, to:
Lemingi, Głąby, Bolszewicy i Timmermans, jednak sprawa jest bardzo poważna, bo jest to bardzo szkodliwa ideologia, podobna do komunizmu.

 

Nasz adres mailowy:

stanowice-marcinkowice@hotmail.com                                                              

lub:

stanowice.marcinkowice@gmal.com

 

 

© Copyright by Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców, Stanowice 2011

                       Prawa autorskie wszelkich publikacji na tym portalu są zastrzeżone

dla Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców
w Stanowicach