Nasze najnowsze zawiadomienia o przestępstwach

 

 

Propaganda nienawiści
na forum OSI Oława

29 stycznia 2019

Dla internauty piszącego komentarze pod nickiem „Ali” dzisiejszy rząd RP to „faszyści”, a działalność tego rządu to „obłuda i fałsz na każdym kroku”.

http://sport.olawa.info/wydarzenia.php?p_id=17725&39719

Publikacja ta stanowi pomówienie wypełniające znamiona przestępstwa zniesławienia funkcjonariuszy publicznych – rządu RP, aby poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanych przez nich stanowisk publicznych i jest ścigana z art. 212 §1 k.k.

Ponadto, publikacja ta stanowi znieważenie ww. funkcjonariuszy publicznych – rządu RP w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, wypełniając znamiona przestępstwa ściganego z urzędu z art. 226 § 1 k.k., co wymusza na Prokuraturze wszczęcie śledztwa z urzędu.

Ten wybryk internauty „Ali” jest czynem o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, bowiem zagraniczne media wrogie Polsce i Polakom podchwytują takie bezczelne łgarstwa i publikują je, jako rzekome fakty, szkodząc w ten sposób Polsce na arenie międzynarodowej.

Pozostaje pytanie, czy „Ali” jest aż tak beznadziejnie głupi, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co wypisuje, czy też jest płatnym hejterem na usługach wrogów Polski.

Wystąpiliśmy do Pokuratury Krajowej z odpowiednim zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Odpis zawiadomienia publikujemy poniżej:

***

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
____________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Krajowa                                                                   Wstępnie faksem
Departament Postępowania Przygotowawczego                             (22) 12 51 720
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

 

Data: 28 stycznia 2019
Nasz znak: K-8026. (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia i znieważenia funkcjonariuszy publicznych – członków rządy RP,

przez internautę sygnującego nickiem „Ali” na forum internetowym „OSI Olawa”,

w jego komentarzu z dnia 26.01.1019 pod artykułem p.t. „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – TROPEM WILCZYM” z dnia 24.01.2019

 

26-01-2019 ~ Ali ( gość OSI) zgłoś naruszenie

Do obrońców uciśnionych z forum: w zasadzie niczego innego nie potraficie wymyślić więc czego się spodziewać, widać po was że mentalny mur który przed wami postawiono jest dla was nie do przeskoczenia - świat nie kończy się na wojnie i wiecznej walce ale po was widać że żyjecie w bezwględnym strachu który wam wpojono już w dzieciństwie (być może na katechezie). Niby jesteście przeciw faszystom ale faszystów macie w rządzie, niby anty komuniści ale byłych działaczy jest spora ilość, obłuda i fałsz na każdym, kroku podobnie jak dowartościowywanie się p. Rolfa tytułem dr którego nie ma myśląc że z takim działaniem będzie inteligentniej pluł na innych a w rzeczywistości powtarza nudne slogany jak hołota pod monopolowym...


Bezpośredni link: http://sport.olawa.info/wydarzenia.php?p_id=17725&39719

Publikacja ta stanowi pomówienie wypełniające znamiona przestępstwa zniesławienia funkcjonariuszy publicznych – rządu RP, aby poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanych przez nich stanowisk publicznych i jest ścigana z art. 212 §1 k.k.

 

- 2 -

Wobec ścigania tego przestępstwa z oskarżenia prywatnego, wnosimy o jego ściganie, jako przedstawiciel społeczny, reprezentujący interes społeczny zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia. Wnosimy, aby Prokuratura ustaliła i przekazała nam personalia autora tej publikacji, w formie odpowiedniego dokumentu, który będzie stanowił dowód przed sądem. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia i pełnomocnictwo w załączeniu.

Ponadto, publikacja ta stanowi znieważenie ww. funkcjonariuszy publicznych – rządu RP w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, wypełniając znamiona przestępstwa ściganego z urzędu z art. 226 § 1 k.k., co wymusza na Prokuraturze wszczęcie śledztwa z urzędu.

Wnosimy o powierzenie prowadzenia tej sprawy prokuraturze spoza województwa Dolnośląskiego, bowiem prokuratury te już kilkakrotnie „ukręcały łeb” takim sprawom. Wobec aktualnej walki z propagandą nienawiści, wnosimy o przejęcie nadzoru nad prowadzeniem postępowania.

                                                                             Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                             PEŁNOMOCNIK

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo
2. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań przez mafię postkomunistyczną, która opanowała samorządy Ziemi Oławskiej
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail:
stanowice-marcinkowice@hotmail.com  oraz  stanowice.marcinkowice@gmail.com

Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

Przestrzegamy wszystkich hejterów i trolli, siejących nienawiść do rządu Prawa i Sprawiedliwości na forach internetowych, że każdy taki wybryk będzie przez nas zgłaszany do Prokuratury i to do Prokuratury Krajowej, bo lokalne prokuratury bardzo chętnie ukręcają łeb takim sprawom.

                         
                                                                                             Zarząd SMSM

 

*********************************

Czy znane Mieszkańcom gminy Oława
chamidło z Urzędu Gminy Oława
p.t. Artur Batór
dopuścił się poświadczenia nieprawdy
w urzędowym dokumencie?

20 stycznia 2018

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Oława, Artur Batór, podpadł już sromotnie przy okazji „Afery leśnej” i przy paru innych aferach związanych z truciem Mieszkańców Stanowic i Bystrzycy.

Artur Batór jest również znany ze swej bezczelnej arogancji i zakłamania w załatwianiu, czyli oddalaniu, skarg i wniosków Mieszkańców. Naszym zdaniem jest to jeden z najważniejszych filarów mafii Kownackiego.

Wygląda jednak na to, że Artur Batór wreszcie „wlazł na minę”, którą sam sobie podłożył. Nasze Stowarzyszenie złożyło w oławskiej Prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez Artura Batóra. Tym razem pewnie nie zadziała już ochronny parasol Kownackiego, który ostatnio sam wpadł w bardzo poważne tarapaty i nie ma już realnej władzy.

Odpis naszego zawiadomienia znajduje się poniżej.

***

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                                                Wstępnie faksem:
Prokurator Rejonowy                                                            (71) 313 33 64
ul. 1 Maja 41                                                                            z załącznikiem nr 3

55-200 Oława

 

 

Data: 20 stycznia 2019
Nasz znak: K-9629  (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
poświadczenia nieprawdy w dokumencie
przez funkcjonariusza publicznego,
urzędnika Urzędy Gminy Oława, Artura Batór

Niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy, ściganego z urzędu wg art. 271 §1 i §3 Kodeksu karnego.

Zgodnie z załączonymi dokumentami, podejrzenie popełnienie tego przestępstwa dotyczy inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Artura Batóra.

Naszym zdaniem Artur Batór poświadczył nieprawdę w udzielonej pisemnie informacji publicznej nr PR.1431.52.2018 z dnia 02.01.2019, w punkcie Ad. 7 i 8, gdzie napisał:

„Wójt Gminy Oława nie jest organem właściwym do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska.”

Jest to oczywistą nieprawdą, bowiem ochrona środowiska należy do zadań własnych gminy i wójt oraz upoważnieni przez niego pracownika urzędu gminy, mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek kontrolowania zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w zakresie korzystania ze środowiska.

Reguluje to m.in. art. 379 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001, Prawo ochrony środowiska, a także art. 7 ust. 1 nr 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Wnosimy o wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że ani nasze Stowarzyszenie, ani jego zarząd, a tym bardziej jego pełnomocnik, nie są świadkami w tej sprawie i wnosimy o odstąpienie wzywania nas na przesłuchania.

- 2 -

 

Dowodem w tej sprawie jest załączony ww. dokument, którego prawdziwość jest do zweryfikowania w Urzędzie Gminy Oława, poprzez przesłuchanie świadków – urzędników, którzy go wystawili i doręczyli.

Dodatkowym dowodem jest protokół (notatka) z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Gminy Oława w zakładzie „Armeton” w Stanowicach w 2015 roku, znajdująca się w dokumentacji Urzędu Gminy Oława. Notatka ta potwierdza, że Artur Batór doskonale wie o tym, że jest organem właściwym do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska, na terenie gminy.

Fakt, że syn wójta Jana Kownackiego, Grzegorz Kownacki, był w tym czasie członkiem ścisłego kierownictwa zakładu „Armeton” w Stanowicach, może wskazywać na to, że odstąpienie wówczas od czynności karnych wobec kierownictwa zakładu „Armeton” oraz aktualne poświadczenie nieprawdy w tej sprawie przez Artura Batóra, mogło nastąpić w celu osiągnięcia przez niego korzyści majątkowej lub osobistej.

Podejrzenie to jest tym bardziej prawdopodobne, że na wójcie Janie Kownackim ciążą dziś poważne prokuratorskie zarzuty korupcyjne, a dowody na te zarzuty skłoniły sąd do zawieszenia wójta Jana Kownackiego w wykonywaniu obowiązków wójta, a zwolnienie go z tymczasowego aresztu mogło nastąpić jedynie za złożeniem kaucji majątkowej.

Nie jest bowiem znana żadna inna przyczyna odstąpienia przez wójta Jana Kownackiego i przez Artura Batóra od czynności karnych wobec ewidentnie łamiącego prawo ochrony środowiska kierownictwa zakładu „Armeton” (złamanie kategorycznego zakazu magazynowania materiałów pylących na wolnym powietrzu zawartego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanego przez m.in. Artura Batóra), ani żadna inna przyczyna na świadome poświadczenie nieprawdy.

                                                                              Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                           PEŁNOMOCNIK

                                                                                 

Załączniki:
 1. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia
 2. Pełnomocnictwo
 3. Informacja publiczna Urzędu Gminy Oława nr PR.1431.52.2018 z dnia 02.01.2019
 4. Wniosek SMSM nr IP-5119 z dnia 12.12.2018

 

___________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań przez mafię postkomunistyczną, która opanowała samorządy Ziemi Oławskiej
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail:
stanowice-marcinkowice@hotmail.com  oraz  stanowice.marcinkowice@gmail.com

Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

*************************************

 

"Zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi"
podejrzewana o przyjęcie |
korzyści majątkowej
od przedsiębiorcy

11 stycznia 2019

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew 38 sędziów z Krakowa przeciwko redaktorowi naczelnemu „Gazety Polskiej” Tomaszowi Sakiewiczowi.

Krakowscy sędziowie zaplanowali zmasowany atak na wolność słowa w wolnych mediach, ale sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Agnieszka Derejczyk, przeciwstawiła się swoim kolegom i oddaliła ich bezpodstawny pozew.

Krakowscy sędziowie i podkrakowski przedsiębiorca, który zapłacił za nich opłaty sądowe od pozwu, będą się musieli jeszcze tłumaczyć w Prokuraturze, z powodu podejrzenia korupcji.

Poniżej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez nasze Stowarzyszenie u Prokuratora Generalnego.

 

***

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokurator Generalny                                                                  Wstępnie faksem
Sz. Pan Zbigniew Ziobro – OSOBIŚCIE                                    22 62-14-986
Al. Ujazdowskie 11                                                                  22 23-90-237

00-950 Warszawa

 

 

Data: 6 stycznia 2019
Nasz znak: K-9208 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji

przez

 1. Marusza Puto, właściciela firmy Conslog, Borowa 23, 32-080 Będkowice

oraz

 1. 38 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie – sędzia Waldemar Żurek i inni, którzy podpisali pozew złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko redaktorowi naczelnemu „Gazety Polskiej” Tomaszowi Sakiewiczowi o sprostowanie rzekomych kłamstw Premiera RP w wywiadzie udzielonym tej gazecie.

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny !

Jak informują media, np. https://niezalezna.pl/253136-najwyzsza-kasta-nie-placi-pozew-sedziow-przeciwko-tomaszowi-sakiewiczowi-oplacil-nieznany-przedsiebiorca

Mariusz Puto wpłacił do kasy Sądu Okręgowego w Warszawie opłaty sądowe dla ww. pozwu na rzecz ww. sędziów, występujących w tej sprawie w charakterze indywidualnych powodów. Lista tych sędziów jest do uzyskania w aktach ww. sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Dokonanie wpłat na rzecz ww. sędziów ma charakter wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym, w tym wypadku sędziom. Śledztwo powinno wykazać, na jakie korzyści wzajemne liczył lub jakie uzyskał już wcześniej Mariusz Puto wręczając

 

- 2 -

korzyści majątkowe ww. sędziom za pośrednictwem kasy Sądu Okręgowego oraz kto i w jaki sposób go do tego nakłonił. Wszak siedziba jego firmy podlega właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Krakowie. Czy Mariusz Puto był lub ma być stroną jakiegoś postępowania przed Sądem Okręgowym w Krakowie, lub przed jednym z podległych temu sądowi sądów rejonowych w Krakowie, powinno wyjaśnić śledztwo.

Dokonanie tych wpłat w żadnym wypadku nie ma charakteru działalności charytatywnej na rzecz biednych, bowiem ww. sędziowie należą do ludzi bardzo majętnych i posiadających bardzo wysokie dochody.

Wobec powyższego wnosimy o wszczęcie odpowiednich postępowań karnych i dyscyplinarnych.

Jako osoba prawna zawiadamiająca o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentujemy w tej sprawie interes społeczny, zgodnie z regulacjami statutowymi naszego Stowarzyszenia. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia oraz odpowiednie pełnomocnictwo w załączeniu.

                                                                                  Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                                (na oryginale własnoręczny podpis)

                                                                                              Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                              PEŁNOMOCNIK

                                                                                 

Do wiadomości:

Redaktor Naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, fax (22) 825-12-25

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań przez mafię postkomunistyczną, która opanowała samorządy Ziemi Oławskiej
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail:
stanowice-marcinkowice@hotmail.com  oraz  stanowice.marcinkowice@gmail.com

Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

*********************************

 

Prokuratura zajmie się internautą
„sławekpobo”
szkalującym komisarza rządowego
i skarbnik gminy Oława

8 stycznia 2018

Nie mamy najlepszego zdania o skarbnik gminy Oława, jednak nie pozwolimy szkalować jej osoby przez internetowych hejterów, posługujących się kłamstwem. Nie pozwolimy też szkalować komisarza rządowego gminy Oława nieprawdziwymi insynuacjami.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                                                            Wstępnie faksem:
Prokurator Rejonowy                                                                       (71) 313 33 64
Renata Procyk-Jończyk –OSOBIŚCIE
ul. 1 Maja 41

55-200 Oława

 

 

Data: 06 stycznia 2019
Nasz znak: K-9629  (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zniesławienia i znieważenia funkcjonariuszy publicznych – członków zarządu gminy Oława,
Danuty Król – skarbnika gminy Oława i Henryka Kuriaty – komisarza rządowego pełniącego obowiązki wójta gminy Oława

przez

Sławomira Poborskiego, Piskorzówek 23, 55-216 Piskorzówek,

poprzez opublikowanie pomówienia ww. funkcjonariuszy, że podejrzewa ich o zamiar 
„spreparowania jakichś dokumentów, by można było oskarżyć JK” (JK – Jan Kownacki, przyp. autora zawiadomienia).

Pomówienie to zostało opublikowane na łamach forum internetowego „gazeta-olawa.pl” w dniu 06 stycznia 2019 – wydruk tej publikacji ze wskazaniem bezpośredniego linku w załączeniu.

Publikacja ta stanowi pomówienie wypełniające znamiona przestępstwa zniesławienia ww. funkcjonariuszy publicznych, aby poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanych przez nich stanowisk publicznych i jest ścigana z art. 212 §1 k.k.

Wobec ścigania tego przestępstwa z oskarżenia prywatnego, wnosimy o jego ściganie, jako przedstawiciel społeczny, reprezentujący interes społeczny zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia. Wnosimy, aby Prokuratura ustaliła, czy autorem ww. publikacji jest faktycznie

 

- 2 -

Sławek Poborski i przekazała nam to ustalenie w formie odpowiedniego dokumentu, który będzie stanowił dowód przed sądem. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia i pełnomocnictwo w załączeniu.

Ponadto, publikacja ta stanowi znieważenie ww. funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, wypełniając znamiona przestępstwa ściganego z urzędu z art. 226 § 1 k.k., co wymusza na Prokuraturze wszczęcie śledztwa z urzędu.

 

                                                                               Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                               PEŁNOMOCNIK

                                                                    

Załączniki:
 1. Wydruk publikacji z dnia 06.01.2019
 2. Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia
 3. Pełnomocnictwo

 

Do wiadomości: Redakcja portalu internetowego „gazeta-olawa.pl” celem zabezpieczenia numeru IP autora przedmiotowej publikacji – fax: 71 313 70 78

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań przez mafię postkomunistyczną, która opanowała samorządy Ziemi Oławskiej
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com  oraz  stanowice.marcinkowice@gmail.com

Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

****

Załącznik do zawiadomienia o przestępstwie nr K-9629 z dnia 06.01.2019

Wydruk komentarza na forum internetowym „gazeta-olawa.pl” z dnia 06.01.2019 pod publikacją „Wicewójt odwołana” (pisownia komentarza oryginalna):

 

slawekpobo

Bosze, takich durnot już dawno nie czytałem. Skarbnik ma wiedzę na temat przekrętów sitwy? To dlaczego nie powiadomiła prokuratury? Bała się? Ktoś jej groził? Tym bardziej powinna powiadomić organy ścigania. Jeżeli została zmuszona do udziału w przekrętach, to niestety jest winna współudziału w przestępstwie i nie powinna zajmować stanowiska skarbnika. No chyba, że nie można nic udowodnić wójtowi i trzeba spreparować jakieś dokumenty, by można było oskarżyć JK, ale o to nie posądzam przedstawicieli dobrej zmiany, chyba?

Bezpośredni link:

https://gazeta-olawa.pl/informacje/86397-wicewojt-odwolana/#comment-55629

 

 

 

******************************************

 

Oszuści pod szyldem SPAR w Oławie

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Okręgowa w Warszawie                                           Wstępnie faksem
ul. Chocimska 28                                                                      (22) 217-32-50

00 – 791 Warszawa

 

 

Data: 15 listopada 2018
Nasz znak: K-6400 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez zarząd spółki
4FRANCHISE sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

i przez zarząd spółki
SPAR POLSKA S.A. ul. Stanisława Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów

oraz

Wniosek o natychmiastowe zabezpieczenie mienia członków zarządów ww. spółek,
a przede wszystkim towaru pozostałego w wymienionej niżej placówce handlowej
,
na pokrycie niewypłaconych wynagrodzeń i odpraw dla pracowników oraz na pokrycie ewentualnych zobowiązań finansowych wobec dostawców towaru i usług, wobec Urzędu Skarbowego i wobec ZUS.

 

Działając na podstawie pkt. 10 i 11 lit. d) Statutu naszego Stowarzyszenia, zawiadamiamy niniejszym o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa (wyłudzenia) z art. 286 § 1 k.k. przez zarząd spółki „4FRANCHISE” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, KRS 0000670259, REGON 366864530, NIP 5252704507, w osobie prezesa zarządu:

Łukasz Pelowski, Pesel 82021203158, miejsce zamieszkania nieznane,

na szkodę grupy pracowników zatrudnionych przez ww. spółkę i oddelegowanych do pracy w placówce handlowej grupy SPAR Polska S.A. zlokalizowanej w Oławie (woj. Dolnośląskie), przy ul. Nowy Otok 11, 55-200 Oława oraz prawdopodobnie na szkodę dostawców towaru
i wszelkich usług (wynajem lokalu handlowego w Galerii, dostawa mediów i wyposażenia) oraz na szkodę Skarbu Państwa (podatki, ZUS).

Pracownicy zatrudnieni w tej placówce nie otrzymali wynagrodzenia za miesiąc październik 2018, a sama placówka (wielkopowierzchniowy sklep spożywczy sieci handlowej SPAR w galerii handlowej „Quick Park” w Oławie) został zamknięty z początkiem listopada b.r.

Ani prezes zarządu Łukasz Pelowski, ani nikt inny ze spółki „4FRANCHISE” sp. z o.o. nie jest osiągalny. Pracownicy protestują pod zamkniętym marketem i nie mają pieniędzy na życie.

Zarząd spółki SPAR POLSKA S. A., ul. Stanisława Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, KRS 0000509372, REGON 011915633, NIP 5261162514, będącej najwyraźniej franchisingodawcą, umywa ręce, twierdząc, że za zamknięcie placówki handlowej i brak wypłaty zaległych wynagrodzeń dla jej pracowników, odpowiedzialna jest wyłącznie spółka „4FRANCHISE” sp. z o.o., która nie reaguje na wezwanie do otwarcia placówki handlowej, co oznacza zerwanie umowy franchisingowej. Tak przynajmniej wypowiedział się wiceprezes zarządu spółki SPAR POLSKA S A, Andrzej Figiel, w rozmowie z redakcją lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” – vide: https://gazeta-olawa.pl/informacje/84755-protest-sklepem-zostali-bez-pieniedzy-widza/

Spółka „4FRANCHISE” sp. z o.o. została założona i zarejestrowania bardzo niedawno, bo w marcu ubiegłego roku. Jej kapitał zakładowy to jedynie obligatoryjne 5 tys. zł.

Jedynym wspólnikiem tej spółki jest spółka RETAIL DEVELOPMENT MANAGEMENT sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, KRS 0000510658, REGON 147418777, NIP . 5252704507, która z kolei posiada dwóch wspólników:

 1. Dobrosław Jerzy Fijałkowski, Pesel 46091901451 – z wkładem 2.500 zł
 2. Spółka EMBLIT LIMITED z siedzibą na Cyprze – z wkładem 2.500 zł

Czyli również z łącznym kapitałem zakładowym w wysokości jedynie 5 tys. zł.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że zarząd spółki SPAR Polska S.A. świadomie zawarł umowę franchisingową, na prowadzenie dużej placówki handlowej pod szyldem SPAR, z firmą „krzak” z kapitałem zakładowym o wysokości 5 tys. zł i jednym wspólnikiem na Cyprze, a drugim – oczywistym „słupem”, bowiem 72-letni Dobrosław Jerzy Fijałkowski przewija się w KRS w kilkunastu spółkach w różnych konfiguracjach, a są to informacje publicznie dostępne.

Zawarciem takiej umowy jest oczywistym i świadomym narażeniem na straty nie tylko pracowników zatrudnianych przez firmę „krzak”, ale również hurtowni zaopatrujących przedmiotową placówkę handlową, które pewnie również nie otrzymały zapłaty za towary dostarczone do ww. placówki handlowej, nabierając się najwyraźniej na solidność sieci handlowej SPAR, bo pod tym szyldem działała firma „4FRANCHISE” sp. z o.o.

Na straty został na pewno narażony również Skarb Państwa i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo trudno uwierzyć w to, że firma „krzak”, przykładnie odprowadzała podatki (np.VAT) i składki socjalne oraz podatek od wynagrodzeń pracowników.

Ponadto, jedyny wspólnik „4FRANCHISE” sp. z o.o. - spółka RETAIL DEVELOPMENT MANAGEMENT sp. z o.o. prowadzi działalność wyłącznie deweloperską, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 tys. zł (sic!).

Do tego należy jeszcze dodać, że siedziba zarówno „4FRANCHISE” sp. z o.o. jaki i RETAIL DEVELOPMENT MANAGEMENT sp. z o.o. znajduje się w luksusowym biurowcu w samym sercu Warszawy przy ul. Królewskiej 16, gdzie miesięczny czynsz za malutkie nawet biuro przekracza wysokość całego kapitału zakładowego tych spółek. Prawdopodobnie chodzi tu w obu wypadkach o tzw. biuro wirtualne, czyli o firmy „mieszczące się” w skrzynkach pocztowych. Żadna w ww. spółek nie posiada bowiem nawet własnej strony internetowej.

Media donoszą, że podobny los spotkał market sieci SPAR w Mysłowicach (ul. Katowicka 64, 41-400 Mysłowice, również w galerii „Quick Park,). Pozostaje do sprawdzenia, czy to ta sama firma „krzak” z Warszawy, czy grupa innych cwaniaków.

Wszystkie powyższe dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, lub są do sprawdzenia w ww. spółkach, co całkowicie wyklucza konieczność przesłuchiwania zarządu lub pełnomocnika naszego Stowarzyszenia w charakterze świadka.

Niemniej jednak, jako osoba prawna zawiadamiająca o przestępstwie, mamy prawo do informowania nas o stanie postępowania, o co niniejszym wnosimy.

                                                                         Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                         PEŁNOMOCNIK

 

___________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań przez mafię postkomunistyczną, która opanowała samorządy Ziemi Oławskiej
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława

e-mail:
stanowice-marcinkowice@hotmail.com  oraz  stanowice.marcinkowice@gmail.com

Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de


****************************************

 

Żaden postkomunistyczny hejter
nie jest anonimowy

14 sierpnia 2018

Na portalu OSI Oława, w rubryce „Forum obywatelskie”, pod artykułem „Kiełbasa wyborcza rozpakowana czyli bitwa o stołki” ukazał się następujący komentarz szkalujący rząd PiS:

2018-08-10 ~ Gość ( pisownia oryginalna )


Co ten Rolf bredzi PiS to dojna zmiana, oszuści komuniści i złodzieje i oni nigdy nie mogą wygrać w Oławie,ba nigdy w Polsce

Nikt nie może bezkarnie znieważać organu konstytucyjnego, jakim jest rząd wybrany w demokratycznych wyborach i nikt w sieci nie jest anonimowy. Każdego internautę można wytropić.

Oto nasza reakcja na ten obrzydliwy załgany hejt:

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                                                     Wstępnie faksem
ul. 1 Maja 45                                                                                (71) 313 33 64

55-200 Oława

 

 

Data: 14 sierpnia 2018
Nasz znak: K-8026  (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Na forum internetowego portalu „Oławski Serwis Informacyjny” (OSI Oława) ukazał się niżej zacytowany komentarz (pisownia oryginalna):

2018-08-10 ~ Gość ( gość forum )

 

Co ten Rolf bredzi PiS to dojna zmiana, oszuści komuniści i złodzieje i oni nigdy nie mogą wygrać w Oławie,ba nigdy w Polsce

http://olawa.info/forum.php?ce=2&forum_id=4646&temat=Kielbasa_wyborcza_rozpakowana_czyli_bitwa_o_stolki


Jako pełnomocnik Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców w Stanowicach i jednocześnie jako osoba fizyczna, zawiadamiam niniejszym o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę, która pod Nickiem „Gość” publicznie znieważa organ konstytucyjny, jakim jest rząd Zjednoczonej Prawicy z PiS na czele. Opublikowany komentarz, zawierający oczywistą nieprawdę, wypełnia znamiona przestępstwa z art. 226 § 3 k.k. a także, jednocześnie, wypełnia znamiona pomówienia z art. 212 § 2 k.k.

Ponadto komentarz ten wpisuje się w działalność tzw. totalnej opozycji, mającej na celu usunięcie przemocą rządu PiS („ulica i zagranica”), wypełniając znamiona przestępstwa czynienia przygotowań do usunięcia rządu PiS przemocą z art. 128 § 2 k.k.

Wnoszę o ustalenie personaliów autora ww. komentarza i wszczęcie postępowania karnego przeciwko tej osobie.

Wnoszę również o bezzwłoczne przekazanie mi personaliów autora ww. komentarza, w celu sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 § 4 k.k.

 

                                                                       Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                       PEŁNOMOCNIK STOWARZYSZENIA
                                                                                   i jednocześnie osoba fizyczna:
                                                                       Rolf Michałowski, Theodor-Heuss-Ring 23
                                                                       D-50668 Köln (Niemcy)

 


************************************

 

Bierzemy się za przekręty


Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie
Elżbiety Pawlikowskiej
i za krycie tych przekrętów przez urzędniczkę
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Annę Piekorzewską

2 sierpnia 2018

 

Zawiadamiamy dwie prokuratury, zgodnie z właściwością:

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie
ul. 1 Maja 41

55-200 Oława

 

Data: 2 sierpnia 2018
Nasz znak: K-6113  (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie
)


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

niedopełnienia obowiązków służbowych
przez Powiatową Inspektor Nadzoru Budowlanego Oławie,
mgr inż. Elżbietę Pawlikowską

 

Jako organizacja pozarządowa, której Statut przewiduje m.in.

w wypadkach uzasadnionych podejrzeń dopuszczenia się przez funkcjonariuszy służb cywilnych lub mundurowych zaniedbania obowiązków lub innych czynów niedozwolonych, powodujących szkody, kierowanie odpowiednich zawiadomień do właściwych organów ścigania. (Rozdział II, lit. g)

zawiadamiamy niniejszym o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie, mgr inż. Elżbietę Pawlikowską .

Jak wynika z załączonej korespondencji, Elżbieta Pawlikowska, rażąco naruszając art. 31 k.p.a.,  nie wszczęła i nie przeprowadziła postępowania administracyjnego, mimo wniosku naszego Stowarzyszenia, w sprawie nielegalnej budowy i nielegalnej eksploatacji dwóch kotłowni gazowych w Jelczu-Laskowicach, co wyczerpuje przesłanki art. 231 § 1 k.k. i jednocześnie wskazuje na próbę tuszowania działań korupcyjnych.

Ponadto Elżbieta Pawlikowska, naruszając art. 304 § 2 k.p.k., nie dopełniła obowiązku zgłoszenia właściwym organom ścigania podejrzenia popełnienia całego szeregu przestępstw związanych z nielegalną budową i nielegalną eksploatacją dwóch kotłowni gazowych w Jelczu-Laskowicach, co również wyczerpuje przesłanki 231 § 1 k.k.  

Stroną poszkodowaną przez czyny Elżbiety Pawlikowskiej są Mieszkańcy Jelcza-Laskowic, którzy w wypadku kotłowni gazowej przy ul. Grabskiego 6 w Jelczu-Laskowicach zostali narażeni na utratę zdrowia z powodu całodobowego hałasu i całodobowej wibracji oraz zagrożenia wybuchem gazu, a w wypadku kotłowni przy ul. Frezjowej 2 w Jelczu-Laskowicach całodobowego hałasu i emisji toksycznych spalin w bezpośrednim sąsiedztwie domów osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej.

Przypominamy, że na podstawie niniejszego zawiadomienia Prokuratura jest zobowiązana do wszczęcia śledztwa z urzędu.

Jednocześnie wnosimy o odstąpienia od wezwań na przesłuchania w charakterze świadka niżej podpisanego, bowiem niżej podpisany nie jest świadkiem w tej sprawie, a jedynie pełnomocnikiem Stowarzyszenia zgłaszającego przestępstwo na podstawie załączonych dokumentów.

Reprezentatywnymi świadkami, posiadającymi odpowiednią wiedzę i dokumentację, są:

 • w sprawie kotłowni przy ul. Grabskiego 6 w J-L – Anna Kotlińska, ul. Grabskiego 6/4, 55-220 Jelcz-Laskowice,
 • w sprawie kotłowni przy ul. Frezjowej 2a w J-L– Krystyna Dekret, ul. Frezjowa 10, 55-220 Jelcz-Laskowice,

                                                                                 
                                                                                  Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

Załączniki: wolumen akt

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa
dla Wrocławia Śródmieście
ul. Podwale 28

50-040 Wrocław

 

Data: 2 sierpnia 2018
Nasz znak: K-6113  (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie
)


Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

niedopełnienia obowiązków służbowych
przez Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu,
mgr Annę Piekoszewską

 

Jako organizacja pozarządowa, której Statut przewiduje m.in.

w wypadkach uzasadnionych podejrzeń dopuszczenia się przez funkcjonariuszy służb cywilnych lub mundurowych zaniedbania obowiązków lub innych czynów niedozwolonych, powodujących szkody, kierowanie odpowiednich zawiadomień do właściwych organów ścigania. (Rozdział II, lit. g)

zawiadamiamy niniejszym o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, mgr Annę Piekoszewską.

Jak wynika z załączonej korespondencji, Anna Piekoszewska, rażąco naruszając art. 31 k.p.a.,  nie wszczęła i nie przeprowadziła postępowania administracyjnego, mimo wniosku naszego Stowarzyszenia, w sprawie rażącego naruszenia prawa przez Powiatową Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie, Elżbietę Pawlikowską oraz w sprawie nielegalnej budowy i nielegalnej eksploatacji dwóch kotłowni gazowych w Jelczu-Laskowicach, co wyczerpuje przesłanki art. 231 § 1 k.k. i jednocześnie wskazuje na próbę tuszowania działań korupcyjnych.

Ponadto Anna Piekoszewska, naruszając art. 304 § 2 k.p.k., nie dopełniła obowiązku zgłoszenia właściwym organom ścigania podejrzenia popełnienia całego szeregu przestępstw związanych z nielegalną budową i nielegalną eksploatacją dwóch kotłowni gazowych w Jelczu-Laskowicach, co również wyczerpuje przesłanki 231 § 1 k.k.  

Stroną poszkodowaną przez czyny Anny Piekuszewskiej są Mieszkańcy Jelcza-Laskowic, którzy w wypadku kotłowni gazowej przy ul. Grabskiego 6 w Jelczu-Laskowicach zostali narażeni na utratę zdrowia z powodu całodobowego hałasu i całodobowej wibracji oraz zagrożenia wybuchem gazu, a w wypadku kotłowni przy ul. Frezjowej 2 w Jelczu-Laskowicach całodobowego hałasu i emisji toksycznych spalin w bezpośrednim sąsiedztwie domów osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej.

Przypominamy, że na podstawie niniejszego zawiadomienia Prokuratura jest zobowiązana do wszczęcia śledztwa z urzędu.

Jednocześnie wnosimy o odstąpienia od wezwań na przesłuchania w charakterze świadka niżej podpisanego, bowiem niżej podpisany nie jest świadkiem w tej sprawie, a jedynie pełnomocnikiem Stowarzyszenia zgłaszającego przestępstwo na podstawie załączonych dokumentów.

Reprezentatywnymi świadkami, posiadającymi odpowiednią wiedzę, są:

 • w sprawie kotłowni przy ul. Grabskiego 6 w J-L – Anna Kotlińska, ul. Grabskiego 6/4, 55-220 Jelcz-Laskowice,
 • w sprawie kotłowni przy ul. Frezjowej 2a w J-L– Krystyna Dekret, ul. Frezjowa 10, 55-220 Jelcz-Laskowice,
 • w obu sprawach, Elżbieta Pawlikowska, PINB, ul. Ks. F. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława

                                                                                 
                                                                                  Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

Załączniki: wolumen akt

 

Więcej jest po zakładką: Ubecka kotłownia w J-L

 

 

 

 

*****************************************

 

Wydawca portalu internetowego
„gazeta-olawa.pl”
zastosował cenzurę prewencyjną
zabronioną przez Konstytucję RP

19 lipca 2018

Nie pozwolimy żadnemu środkowi społecznego przekazu na kneblowanie naszego Stowarzyszenia. Prawda o działaniach postkomunistycznej mafii, która rozpanoszyła się w oławskich samorządach musi wygrać z partykularnym interesem wydawnictwa lokalnej gazety, będącego najwyraźniej na usługach tej mafii.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                                       Wstępnie faksem
ul. 1 Maja 45                                                                  (71) 313 33 64

55-200 Oława

 

 

Data: 19 lipca 2018
Nasz znak: K-9619
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
stosowania zabronionej cenzury prewencyjnej


przez Wydawcę lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa - Wiadomości Oławskie”, którym jest spółka Ryza sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 19, 55-200 Oława (KRS 0000321273), reprezentowana przez zarząd w osobach: Bogusław Marian Szymański i Jerzy Jan Kamiński.

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2018 na forum internetowym „GP-WO” ukazał się następujący komunikat:

Agnieszka Herba

W związku z wielokrotnym łamaniem regulaminu portalu (punkt V – podpunkt 10) wydawca portalu gazeta.olawa.pl podjął decyzję o zablokowaniu numerów IP, z których publikowane są komentarze przez Pana Rolfa Michałowskiego i Zarząd SMSM. Nie będziemy również publikować komentarzy dotyczących naszej decyzji!

https://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/79725-jezdza-bez-pasow-policja-kontroluje/#comment-48161

Zacytowany tutaj przepis regulaminu tego forum mówi:

 1. Każdy użytkownik działający w sferze publicznej na szkodę wydawcy „Gazety Powiatowej-Wiadomości Oławskie i portalu gazeta.olawa.pl, szkalujący jego dobre imię będzie blokowany na portalu gazeta.olawa.pl

 

- 2 -

Zarówno ten przepis regulaminu jak i decyzja Wydawcy tego portalu rażąco naruszają przepis art. 54 ust. 2 Konstytucji RP, który mówi:

"Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane."

Zaś zapowiedź blokowania komentarzy dotyczących powyższej decyzji Wydawcy narusza przepis art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi:

„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Twierdzenie o rzekomym szkalowaniu Wydawcy GP-WO przez zarząd naszego Stowarzyszenia lub naszego pełnomocnika Rolfa Michałowskiego, jest tak samo prawdziwe, jak twierdzenia totalnej opozycji, że w Polsce panuje reżim, brak jest demokracji i praworządności a Sejm i rząd łamią Konstytucję. Publikowanie prawdy nie jest szkalowaniem.

Wydawca GP-WO nie dysponuje prawomocnym wyrokiem sądowym stwierdzającym, że nasze Stowarzyszenie lub pełnomocnik naszego Stowarzyszenia Rolf Michałowski, „wielokrotnie szkalowali dobre imię portalu „GP-WO”, więc twierdzenia wydawcy o rzekomym szkalowaniu jego dobrego imienia są bezpodstawne.

Łamanie zapisów Konstytucji RP jest ścigane z urzędu, co jest normą, zgodnie z którą wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego jest wyrazem realizacji interesu ogólnospołecznego i nie wymaga od zawiadamiającego ani od osoby pokrzywdzonej przestępstwem, żadnej inicjatywy ani współdziałania z organami prowadzącymi postępowanie. Przestępstwa są ścigane z urzędu automatycznie przez wyspecjalizowane organy państwowe, w szczególności przez Prokuraturę i Policję.

Zgodnie z tym, wzywanie niżej podpisanego lub członków zarządu Stowarzyszenia na przesłuchania zostanie potraktowane, jako szykanowanie i nadużycie uprawnień.

                                                               Stanowicko-Marcinkowickie
                                                               Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                               w Stanowicach

                                                               Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                               PEŁNOMOCNIK

                                                               oraz osobiście, jako osoba fizyczna
                                                               i niezależny publicysta

                                                               Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski


***************************************

 

Czy niemiecki koncern energetyczny RWE
korumpuje urzędników Urzędu Regulacji Energetyki?

 

1 czerwca 2018

Poprzez aferę z nielegalną kotłownią gazową w Jelczu-Laskowicach, spędzającą Mieszkańcom sen z powiek, trafiliśmy na coś znacznie grubszego.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny                    wstępnie faksem
Sz. Pan Zbigniew Ziobro – OSOBIŚCIE                            bez załączników
Aleje Ujazdowskie 11                                                          22 62-14-98600-950 Warszawa

 

 

Data: 30 maja 2018
Nasz znak: K-6113
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Afera w przydzielaniu koncesji na wytwarzanie ciepła w woj. Dolnośłąskim i innych, przez Południowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu, a także

związana z tą aferą korupcja w niektórych prokuraturach i sądach w woj. Dolnośląskim.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Niżej szczegółowo opisana sprawa jednej kotłowni dotyczy jedynie niewielkiego fragmentu gigantycznej afery energetycznej, w której udział bierze Południowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu oraz 100 %-owa spółka-córka niemieckiej RWE – występująca aktualnie pod nazwą: innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich 28/30.

O skali afery świadczy załączona do niniejszego pisma decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2017, która daje córce RWE monopol na dostawę ciepła w niektórych miejscowościach na terenie woj. Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, a nawet Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego, na 25 lat (zmiana dotyczy najbliższych 8 lat), działając w ten sposób na szkodę lokalnych przedsiębiorstw.

Przynajmniej w wypadku Jelcza-Laskowic w woj. Dolnośląskim większość danych dotyczących mocy kotłowni może być sfałszowana (wielokrotnie zaniżona). Takich decyzji jest oczywiście więcej, co jest do sprawdzenia.

Prosimy zatem uprzejmie o wszczęcie odpowiedniego postępowania przeciwko kierownictwu Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu, w tym przeciwko aktualnej Dyrektor tego Oddziału, Monice Gawlik, wydającej z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzje koncesyjne zawierające fałszywe dane i dające pozycję monopolisty spółce-córce niemieckiej RWE.

Poniżej informujemy o jednej z kotłowni zawartych w ww. decyzji koncesyjnej i sugerujemy podjęcie odpowiednich kroków (kotłownia gazowa w zwykłej piwnicy bloku mieszkalnego przy ul. Grabskiego 6 w Jelczu-Laskowicach).

Uprzejmie prosimy o wszczęcie postępowań karnych w stosunku do wymienionych w załacznikach prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i sędziów, którzy naszym zdaniem dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych i/lub nadużycia uprawnień w toczącej się już 18 lat sprawie nielegalnej i bardzo niebezpiecznej kotłowni gazowej w Jelczu-Laskowicach w woj. Dolnośląskim.

Kotłownia ta, wybudowana w 2000 roku nocami, w zwykłym pomieszczeniu piwnicznym jednego z 6-kondygnacyjnych bloków mieszkalnych z wielkiej płyty, przy ul. Władysława Grabskiego 6, w Jelczu-Laskowicach, powstała i jest przez 18 lat eksploatowana nielegalnie, bez ważnego pozwolenia na budowę, z pogwałceniem wszelkich norm bezpieczeństwa i na podstawie sfałszowanej dokumentacji.

Inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa mająca siedzibę przy ul. Bożka nr 11, 55-220 Jelcz-Laskowice, a osobą osobiście odpowiedzialną za budowę tej nielegalnej kotłowni w niedozwolonym miejscu i na podstawie sfałszowanych dokumentów jest prezes tej spółdzielni Jerzy Worwa – były esbek, co sam potwierdził w oświadczeniu lustracyjnym.

Właścicielem i generalnym wykonawcą tej kotłowni jest wymieniona już wyżej spółka-córka niemieckiej RWE, występująca dziś pod nazwą innogy Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich 28/30.

Podana w ww. decyzji (koncesji) moc tej kotłowni jest naszym zdaniem fałszywa. Podano bowiem moc 0,240 MWt, a kotłownia ta zasila 5 sześciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych 3-klatkowych i jeden 6-klatkowy, o łącznej powierzchni mieszkalnej ponad
11 000 m2, obejmującej 180 mieszkań, czyli musi mieć moc przynajmniej 2,5 MWt, czyli dziesięć razy większą, niż podano w decyzji PURE. Podobnie może być z pozostałymi kotłowniami w Jelczu-Laskowicach, podanymi w ww. decyzji PURE.

Mieszkańcy bloku mieszkalnego, w którym umieszczono tę nielegalną kotłownię, złożyli dziesiątki zawiadomień o przestępstwie do prokuratury i skarg do Nadzoru Budowlanego oraz do sądów.

Prokuratury seryjnie umarzały śledztwa lub odmawiały ich wszczęć, a skargi na skorumpowanych prokuratorów kierowane przez mieszkańców do Prokuratury Krajowej, ta kierowała drogą służbową do lokalnych prokuratur, gdzie prokuratorzy podejrzewani o korupcję sami badali, czy złamali prawo, czy nie.

Prosimy zatem uprzejmie, aby śledztwo przeciwko wymienionym w załącznikach imiennie prokuratorom i funkcjonariuszom Policji, wszczęła i prowadziła Prokuratura Krajowa, bez żadnego udziału dolnośląskich organów Prokuratury i Policji i sądów.

Również lokalne sądy rozstrzygały skargi na korzyść inwestora, lub na korzyść prokuratorów bezpodstawnie i bezprawnie umarzających śledztwa, łamiąc obowiązujące prawo i posługując się opiniami najwyraźniej skorumpowanych rzeczoznawców, którzy wydawali opinie w ogóle nie pokazując się na wizjach lokalnych. Jeden z biegłych wydał opinię nie posiadając aktualnych w tym czasie uprawnień (trwała weryfikacja). Kosztami tych fałszywych opinii sąd obciążył mieszkankę składająca zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.

Zignorowano przy tym opinię innego rzeczoznawcy, posiadającego nie tylko aktualne uprawnienia, lecz także tytuł doktora – Marka Leszczyńskiego, specjalisty o bardzo szerokich kompetencjach, m.in. w zakresie szkód górniczych.

Opinia sporządzona prze biegłego dr. Marka Leszczyńskiego była dla inwestora druzgocąca, bo potwierdzała nielegalność budowy i eksploatacji przedmiotowej kotłowni gazowej.

Również w tym aspekcie konieczne jest wszczęcie odpowiednich postępowań przeciwko niektórym sędziom.

W wymienionych w załączniku postanowieniach i wyrokach sądowych wiele z nich potwierdza jednak nielegalność budowy i eksploatacji przedmiotowej kotłowni, co jest istotne w przyszłych postępowaniach karnych przeciwko skorumpowanym prokuratorom i w przyszłych postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko skorumpowanym sędziom.

Konieczne jest również ponowne wszczęcie postępowania karnego przeciwko Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie, Elżbiecie Pawlikowskiej, która ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za tolerowanie fałszywej dokumentacji projektowej i wykonawczej, wydanie wadliwego pozwolenia na budowę, świadome przyzwalanie na łamanie elementarnych norm bezpieczeństwa i przepisów budowlanych oraz fałszywe zeznania przed sądem i w kilku śledztwach.

Szczegółowe i bardzo obszerne materiały dotyczące wszystkich wymienionych w załącznikach postępowań są w posiadaniu jednego z mieszkańców – XXXXXXX  XXXXXXXXX,  55-231 Jelcz-Laskowice, który chętnie je udostępni.

Mieszkańcy podnoszą również, że 4 lata po uruchomieniu przedmiotowej kotłowni gazowej (w której z oszczędności dla firmy nie zaplanowano tłumików hałasu) zmarła niepełnosprawna mieszkanka mieszkająca w pionie mieszkań nad kotłownią, która bardzo skarżyła się na całodobowy hałas, szczególnie głośny w jej mieszkaniu, emitowany przez kotłownię.

Ponadto przynajmniej 4 osoby mieszkające nad przedmiotową kotłownią gazową doznały uszczerbku na zdrowiu.

Reasumując, interwencja Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest niezbędna, bowiem istnieje tu uzasadnione podejrzenie korupcji na gigantyczną skalę dotyczącej centralnego urzędu państwowego, jakim jest Urząd Regulacji Energetyki, przez zagraniczny (niemiecki) kapitał działający przez spółkę-córkę zarejestrowaną w Polsce. Podejrzenie korupcji rozciąga się ponadto na wielu prokuratorów i sędziów w woj. Dolnośląskim. Należy przypuszczać, że proceder ten ma miejsce również w innych województwach.

Należy również wszcząć centralne postępowania administracyjno-budowlane, które spowodują wydanie nakazów natychmiastowego zatrzymania i rozbiórki wszystkich kotłowni wymienionych w przedmiotowej decyzji koncesyjnej PURE i niezgodnych z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i normami technicznymi, bowiem niektóre z nich, a z całą pewnością kotłownia przy ul. Grabskiego 6 w Jelczu-Laskowicach, grożą eksplozją.

W takich wypadkach inwestorzy, np. spółdzielnie mieszkaniowe, mają całe lato czasu na rozpisanie przetargów i na budowę nowych kotłowni, zgodnych z przepisami i normami. Lokalny przemysł jest w stanie zbudować takie osiedlowe kotłownie w bardzo krótkim czasie a standardowe projekty są dostępne natychmiast.

 

                                                                         Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                        Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                        Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                         w Stanowicach

 

                                                                       Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

 

Załączniki:

 1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.11.2017.
 2. Wykaz umorzeń prokuratorskich
 3. Wykaz policyjnych umorzeń i odmów wszczęcia postępowań karnych
 4. Wykaz wyroków i postanowień sądowych

 

 

***************************************

 

Czas odnowić stare bezprawnie umorzone postępowania
i wziąć się za prokuratorów i policjantów,
którzy chronią przestępców w szeregach polityków
i urzędników samorządowych

12 kwietnia 2018

Jeśli kogoś przerazi skala niżej wymienionych bezprawnych umorzeń i odmów wszczęcia postępowań karnych przeciwko politykom i urzędnikom samorządowym, to niech przyjmie do wiadomości, że jest to jedynie „wierzchołek góry lodowej” tego procederu trwającego do dziś, zarówno w na terenie Województwa Dolnośląskiego, jak i na terenie innych województw, mającego miejsce w czasie rządów PO/PSL i kontynuowanego nadal w Polsce powiatowej, znajdującej się ciągle jeszcze pod rządami postkomunistów.

Wszyscy dziś wiemy, jaką gigantyczną, wręcz niewyobrażalną skalę osiągnęły za rządów PO/PSL korupcja i złodziejstwo na szczeblu rządowym. W równie porażającej skali działo się to w samorządach, jak chociażby w Warszawie (afera reprywatyzacyjna) i dzieje się nadal, ponieważ w Polsce powiatowej ciągle jeszcze rządzą postkomuniści.

Ta porażająca bezkarność już nie tylko polityków i urzędników samorządowych, ale również wielu prokuratorów i policjantów zapewniających im ochronę przed ściganiem karnym, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla porządku publicznego i tym samym dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Dlatego kopię poniższego zawiadomienia skierowaliśmy również do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Krajowa
Departament Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Data: 12 kwietnia 2018
Nasz znak: K-9204
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o przestępczości zorganizowanej w woj. Dolnośląskim,
obejmującej możliwie również niektórych prokuratorów i policjantów

oraz

I. Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości korupcji niżej wymienionych prokuratorów i policjantów w woj., Dolnośląskim oraz wniosek o wszczęcie postępowań karnych przeciwko nw. osobom,

a także

II. Wniosek o ponowne wszczęcie niżej wymienionych postępowań umorzonych z naruszeniem prawa lub wszczęcie postępowań w niżej wymienionych wypadkach, w których bezprawnie odmówiono ich wszczęcia.

 

 1.  

Wnosimy o wszczęcie postępowań karnych przeciwko następującym prokuratorom i funkcjonariuszom Policji, którzy są podejrzewani o bezprawne umorzenie postępowań karnych lub o bezprawne odmowy wszczęcia postępowań karnych przeciwko samorządowcom i urzędnikom, szczególnie w tych wypadkach, w których dowody na przestępstwa natury korupcyjnej (niedopełnienie obowiązków służbowych i nadużycie uprawnień) zostały zebrane i dostarczone przez Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, a także przez nasze Stowarzyszenie:

 

 

- 2 -

 1. Prokurator Iwona Krzyżewska – Zazula, wówczas Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, aktualnie Z-ca Prokuratora Rejonowego w Miliczu,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Ds. 636/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (niedozwolone finansowanie kampanii wyborczej),
 2. Ds. 586/13, przeciwko firmie Litz (korupcyjne wyłudzenie przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oława),
 3. Ds. 1377/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (sprzedaż terenów zalesionych i bezprawna wycinka drzewostanu)
 4.  Ds. 1149/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (zagrożenie zdrowia i życia przez zaniechanie remontu ul. Zielonej w Stanowicach)
 5. Ds. 2677/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i urzędnikowi Arkadiuszowi Grzesik (poświadczenie nieprawdy)
 6. Ds. 1943/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu, byłemu Wójtowi Gminy Oława Ryszardowi Wojciechowskiemu i in. (sprzedaż terenów zalesionych, nielegalna wycinka lasu i bezprawne przekwalifikowanie gruntów)
 1. Prokurator Tomasz Salwa – Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Krzyki Wschód
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  3 Ds. 433/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (korupcyjne zmiany studium u i k zp oraz mpzp),
 1. Prokurator Tomasz Słowik – Prokuratura Rejonowa w Oławie,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Ds. 1180/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (poświadczenie nieprawdy – nie było lasu)
 2.  Ds. 1687/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 3.  Ds. 163/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 4.  Ds. 1896/13, przeciwko Annie Świerzko – Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie (zaniedbanie  wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Oławie)
 1. Prokurator Tomasz Błaszczyk, Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Ds. 1783/13, przeciwko Wójtowi radnym Gminy Oława (mpzp),
 2.  Ds. 1476/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (nielegalne składowanie materiałów pylących na otwartej przestrzeni w firmie ARMETON w Stanowicach)
 1. Prokurator Marcin Morawski, Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:

 

- 3 -

 1.  Ds.-2012/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (wielokrotna odmowa udostępnienia informacji publicznej),
 1. Prokurator Barbara Stelmachowicz, Prokuratura Rejonowa w Wołowie
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Ds. 1149/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność przy budowie ul. Brzozowej i Ogrodowej w Stanowicach),
 1. Prokurator Agata Szumska-Putz, Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Ds. 2598/14, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność przy budowie ul. Poziomkowej w Stanowicach)
 2. Ds. 1149/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (zagrożenie zdrowia i życia – ul. Zielona w Stanowicach)
 1. Prokurator Joanna Rajczyk, Prokuratura Rejonowa Wrocław-Stare Miasto
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  2 Ds. 233/13, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy – rzekomy brak terenów leśnych w obrębie wsi Stanowice)
 1. Prokurator Katarzyna Wysocka, Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Stare Miasto
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  2 Ds. 315/12, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy i brak nadzoru)
 1. Prokurator Jarosław Dorywała, Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Stare Miasto
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  2 Ds. 315/12, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy i brak nadzoru)
 1. Prokurator Violetta Gnatowska, Prokuratura Rejonowa Wrocław – Stare Miasto
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1. 1 Ds. 533/14, przeciwko Krzysztofowi Szczudło (poświadczenie nieprawdy w raporcie o kruszywie GEO 2)
 1. sierż sztab. Arkadiusz Sypień – Komenda Powiatowa Policji w Oławie
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Ds. 1180/13 – Rczs 345/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (poświadczenie nieprawdy – nie było lasu),
 1. st. asp. Katarzyna Dąbek – Dubanowicz, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RSD 489/13, Ds. 636/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (niedozwolone finansowanie kampanii wyborczej),

 

 

- 4 -

 1.  RSD 492/13, Ds. 586/13, przeciwko firmie Litz (korupcyjne wyłudzenie przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oława),
 2.  RDS 824/12, Ds. 1377/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (sprzedaż terenów zalesionych i bezprawna wycinka drzewostanu)
 3. PG RCZS 326/12/KDD, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu, byłemu Wójtowi Gminy Oława Ryszardowi Wojciechowskiemu i in. (sprzedaż terenów zalesionych, nielegalna wycinka lasu i bezprawne przekwalifikowanie gruntów)
 1. mł. insp. Dionizy Dyjak, Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy,
  bezzasadna odmowa wszczęcia dyscyplinarnego przeciwko st. asp. Katarzynie Dąbek-Dubanowicz oraz brak nadzoru w sprawach:
 1.  RSD 489/13, Ds. 636/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (niedozwolone finansowanie kampanii wyborczej)
 2.  RSD 492/13, Ds. 586/13, przeciwko firmie Litz (korupcyjne wyłudzenie),
 3.  RDS 824/12, Ds. 1377/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (sprzedaż terenów zalesionych i bezprawna wycinka drzewostanu)
 1. asp. sztab. Krzysztof Ciura, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RSD 324/2014, przeciwko członkom zarządu PKS w Oławie (niegospodarność),
 1. asp. Beata Pietraszkiewicz, Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RCZS 7931/13/BP, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (korupcyjne zmiany studium u i k zp oraz mpzp),
 1. st asp. Tomasz Pisula, Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RSD-292/14, przeciwko Wójtowi Gminy Oława (wielokrotna odmowa udostępnienia informacji publicznej),
 1. st. asp. Lucyna Grondys, Komenda Powiatowa Policji w Oławie,
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RCZS 485/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 2.  RCZS 58/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy, Pawłowi Bubała (toksyczne odpady w Bystrzycy)
 1. podinsp. Tomasz Morawiecki, ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Oławie,
  bezzasadna odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko st. asp. Lucyna Grondys oraz brak nadzoru nad postępowaniami:
 1.  RCZS 485/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 2.  RCZS 58/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy, Pawłowi Bubała (toksyczne odpady w Bystrzycy),

 

 

- 5 –

 1. kom. Krzysztof Grondys, Komenda Powiatowa Policji w Oławie
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  Rczs 531/13, przeciwko Annie Świerzko – Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie (zaniedbanie  wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Oławie),
 1. st. Sierż. Tomasz Mielczarek, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RCzS-886/17/TM, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność przy budowie ul. Poziomkowej w Stanowicach)
 1. st. asp. Zbigniew Piotrowski, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  BD-5602-512/13/ZP, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (nielegalne składowanie materiałów pylących na otwartej przestrzeni w firmie ARMETON w Stanowicach)
 1. st. asp. Mariusz Sygnatowicz, Komenda Policji Wrocław-Stare Miasto
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  RO 694/13, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy – rzekomy brak terenów leśnych w obrębie wsi Stanowice)
 1. mł. asp. Jacek Kostka, Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  WD-13999/15, przeciwko Henrykowi Jarczyk – korespondent niemieckiej Telewizji ARD oraz Januszowi Palikot (znieważenie funkcjonariusza publicznego i fałszywe oskarżenie)
 1. pokom. Aneta Jakóbowska, Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1.  WD-13999/15, przeciwko Henrykowi Jarczyk – korespondent niemieckiej Telewizji ARD oraz Januszowi Palikot (znieważenie funkcjonariusza publicznego i fałszywe oskarżenie)
 1. sierż. Marcin Fuławka, Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto
  bezzasadne umorzenia postępowań lub odmowy wszczęcia śledztwa/dochodzenia:
 1. PG/5601/303/15/MF, przeciwko firmie „Multi-Med” we Wrocławiu i Stowarzyszeniu „Tęcza” w Oławie (oszustwo na szkodę NFZ)

 

 

 1.  

Wnosimy o ponowne wszczęcie niżej wymienionych postępowań umorzonych z naruszeniem prawa lub wszczęcie postępowań w niżej wymienionych wypadkach, w których bezprawnie odmówiono ich wszczęcia.

 

 

- 6 –

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy:
 1. Ds. 636/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (niedozwolone finansowanie kampanii wyborczej),
 2. Ds. 586/13, przeciwko firmie Litz (korupcyjne wyłudzenie przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oława)
 3. Ds. 163/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 4. Ds. 1149/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (zagrożenie zdrowia i życia przez zaniechanie remontu ul. Zielonej w Stanowicach)
 5. Ds. 2598/14, , przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność przy budowie ul. Poziomkowej w Stanowicach)
 6. Ds. 1377/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (sprzedaż terenów zalesionych i bezprawna wycinka drzewostanu) Ds. 1377/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (sprzedaż terenów zalesionych i bezprawna wycinka drzewostanu)
 7. Ds. 2677/12,  przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i urzędnikowi Arkadiuszowi Grzesik (poświadczenie nieprawdy)
 8. Ds. 1943/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu, byłemu Wójtowi Gminy Oława Ryszardowi Wojciechowskiemu i in. (sprzedaż terenów zalesionych, nielegalna wycinka lasu i bezprawne przekwalifikowanie gruntów)
 1. Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Krzyki Wschód:
 1. 3 Ds. 433/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (korupcyjne zmiany studium u i k zp oraz mpzp)
 1. Prokuratura Rejonowa w Oławie
 1. Ds. 1180/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (poświadczenie nieprawdy – nie było lasu)
 2. Ds. 1687/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (toksyczne odpady w Bystrzycy)
 3. Ds. 163/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy (toksyczne odpady w Bystrzycy)
 4. Ds. 1896/13, przeciwko Annie Świerzko – Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie (zaniedbanie  wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Oławie)
 1. Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej
 1. Ds. 1783/13, przeciwko Wójtowi radnym Gminy Oława (mpzp),
 2. Ds. 1476/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (nielegalne składowanie materiałów pylących na otwartej przestrzeni w firmie ARMETON w Stanowicach)

 

- 7 –

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy
 1. Ds.-2012/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (wielokrotna odmowa udostępnienia informacji publicznej)
 2. Ds. 199/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność – afera leśna)
 1. Prokuratura Rejonowa w Wołowie
 1. Ds. 1149/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność przy budowie ul. Brzozowej i Ogrodowej w Stanowicach)
 1. Prokuratura Rejonowa Wrocław-Stare Miasto
 1. 2 Ds. 233/13, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy – rzekomy brak terenów leśnych w obrębie wsi Stanowice)
 2. 2 Ds. 315/12, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy i brak nadzoru)
 3. 2 Ds. 315/12, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy i brak nadzoru)
 4. 1 Ds. 533/14, przeciwko Krzysztofowi Szczudło (poświadczenie nieprawdy w raporcie o kruszywie GEO 2)
 5. 1 Ds. 893/15, przeciwko firmie „Multi-Med” we Wrocławiu i Stowarzyszeniu „Tęcza” w Oławie (oszustwo na szkodę NFZ)
 1. Prokuratura Rejonowa w Miliczu
 1. Ds/80/14, przeciwko Burmistrzowi Miasta Oława (dwukrotna zapłata za te same usługi budowlane)
 1. Komenda Powiatowa Policji w Oławie
 1. Ds. 1180/13 – Rczs 345/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (poświadczenie nieprawdy – nie było lasu),
 2. RCZS 485/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 3. RCZS 58/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy, Pawłowi Bubała (toksyczne odpady w Bystrzycy)
 4. RCZS 485/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (toksyczne odpady w Bystrzycy),
 5. RCZS 58/14, przeciwko Sołtysowi Bystrzycy, Pawłowi Bubała (toksyczne odpady w Bystrzycy),

 

 

- 8 -

 

 1. Rczs 531/13, przeciwko Annie Świerzko – Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oławie (zaniedbanie  wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko sędzi Sądu Rejonowego w Oławie)
 1. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
 1. RSD 489/13, Ds. 636/13, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (niedozwolone finansowanie kampanii wyborczej)
 2. RSD 492/13, Ds. 586/13, przeciwko firmie Litz (korupcyjne wyłudzenie przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oława),
 3. RDS 824/12, Ds. 1377/12, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu (sprzedaż terenów zalesionych i bezprawna wycinka drzewostanu)
 4. RSD 324/2014, przeciwko członkom zarządu PKS w Oławie (niegospodarność)
 5. RCzS-886/17/TM, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (niegospodarność przy budowie ul. Poziomkowej w Stanowicach)
 1. Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec
 1. RCZS 7931/13/BP, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (korupcyjne zmiany studium u i k zp oraz mpzp),
 1. Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy
 1. RSD-292/14, przeciwko Wójtowi Gminy Oława (wielokrotna odmowa udostępnienia informacji publicznej)
 1. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
 1. BD-5602-512/13/ZP, przeciwko Wójtowi Gminy Oława Janowi Kownackiemu i in. (nielegalne składowanie materiałów pylących na otwartej przestrzeni w firmie ARMETON w Stanowicach)
 1. Komenda Policji Wrocław-Stare Miasto
 1. RO 694/13, przeciwko Grzegorzowi Ninard – z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (poświadczenie nieprawdy – rzekomy brak terenów leśnych w obrębie wsi Stanowice)
 1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
 1. WD-13999/15, przeciwko Henrykowi Jarczyk – korespondent niemieckiej Telewizji ARD oraz Januszowi Palikot (znieważenie funkcjonariusza publicznego i fałszywe oskarżenie)
 1. Komisariat Policji Wrocław – Stare Miasto
 1. PG/5601/303/15/MF, przeciwko firmie „Multi-Med” we Wrocławiu i Stowarzyszeniu „Tęcza” w Oławie (oszustwo na szkodę NFZ)

 

 

- 9 -

 

Nadmieniamy, że istnieje jeszcze kilka spraw, w których nasze zawiadomienia o przestępstwach, skierowane bezpośrednio do prokuratur nadrzędnych, z wnioskiem o nadzór, zostały przekazane do prokuratur rejonowych i wszelki ślad po nich zaginął. W najbliższym czasie przekażemy odpisy tych zawiadomień i korespondencji wskazującej na ich przekazanie wg właściwości, z wnioskiem o sprawdzenie stanu tych postępowań.

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                       Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                       w Stanowicach

 

                                                                       Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

 

*****************************************

 

Internauta sygnujący „Jerry”
przypisuje Żołnierzom Wyklętym współodpowiedzialność za Holokaust,
czym wypełnia przesłanki przestępstwa określonego w ostatniej nowelizacji ustawy o IPN

20 marca 2018

Nie pozwolimy ubeckiemu pomiotowi szkalować pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Instytut Pamięci Narodowej
Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu                                          wstępnie faksem na nr:
pl. Krasińskich 2/4/6                                         22 530 90 87

00-207 Warszawa

 

 

Data: 20 marca 2018
Nasz znak: K- 9615 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przypisywania Żołnierzom Wyklętym współodpowiedzialności za holokaust, z art. 55a ustawy o IPN

W dniu 20 marca 2018 na portalu internetowym tygodnika „Gazeta Powiatowa”, pod artykułem z dnia 19 marca pt. „Ośmielili się marzyć o wolności”, opisującym obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Oławie (woj. Dolnośląskie), ukazały się następujące komentarze:

 

Komentarz

Obywatel O

Nie wszyscy bohaterowie byli wyklętymi i wyklęci bohaterami po co to fetować i dzielić naród.

 

Komentarz

Rolf Michałowski

Żołnierze Wyklęci, lub Niezłomni, byli bohaterami. Walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim, a także z takimi (…), jak ten tu „Obywatel O”, które wtedy sprzedały się okupantom a dzisiaj pracują dla agentur byłych okupantów, szkodząc Polsce.

To właśnie takie (…) próbują dzielić Naród, wyszukując jakichś pojedynczych przestępców, albo zwykłych zdrajców w szeregach Żołnierzy Wyklętych, bo i tacy się zdarzali i szkalując tych, co walczyli za wolność Polski, najczęściej oddając za to życie, albo w walce z okupantem, albo mordowani przez ubeków.

Takie (…), jak ten tu „Obywatel O”, są następcami ubeków i trzeba ich piętnować i tępić wszelkimi prawnie dostępnymi środkami.

 

Komentarz

Jerry

Panie Rolfie, proszę podać jeden przykład zaatakowania przez pana ulubieńców regularnych formacji okupacyjnej Armii Radzieckiej. Bo przykładów mordowania kobiet, dzieci, czy żydowskich ocaleńców z Holocaustu, było aż nadto !.

 

Bezpośredni link do tej publikacji:

https://gazeta-olawa.pl/galerie-zdjec/73940-osmielili-sie-marzyc-o-wolnosci/#comment-43730

Ostatni komentarz przypisuje Żołnierzom Wyklętym, a więc Podziemnemu Państwu Polskiemu, odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, jak Holokaust, przez co wyczerpuje przesłanki bytu przestępstwa z art. 55a ustawy o IPN.

Ponadto komentarz ten stanowi znieważenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych i wyczerpuje przesłanki bytu przestępstw z art. 133, 212 § 2 i 216 § 2 Kodeksu karnego.

Dlatego wnosimy o ustanie personaliów autora tego komentarza i wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego.

Osoba publikująca na ww. portalu pod nikiem „Jerry” znieważała już wcześniej Żołnierzy Wyklętych, co było już przedmiotem naszego zawiadomienia o przestępstwie z dnia 15 marca 2018 skierowanego do Prokuratury Rejonowej w Oławie (kopia w załączeniu).

Wnosimy zatem o sprawdzenie, czy osoba kryjąca się pod nikiem „Jerry” nie jest członkiem jakiejś organizacji, która dopuściła się zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, niszczy dowody popełnienia takich zbrodni, lub nawołuje do ich popełnienia.

Wnosimy również o przekazanie nam ustalonych personaliów sprawcy, w celu wszczęcia ewentualnego postępowania cywilnoprawnego, a także o informowanie nas, jako zawiadamiającą osobę prawną, na bieżąco o stanie postępowania.

Jednocześnie wnosimy o sprawdzenie, czy operator portalu internetowego, na którym ukazał się ww. komentarz i nie został usunięty, mimo zgłoszenia naruszenia regulaminu tego portalu, poprzez uruchomienie odpowiedniej opcji, nie popełnił przestępstwa rozpowszechniania znieważenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

W związku z brakiem personalnej obsady siedziby naszego Stowarzyszenia, wnosimy o odstąpienie od doręczania nam przesyłek poleconych i wyrażamy zgodę na przekazywanie nam pism drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w stopce.

Pisma można przekazywać również na adres naszego pełnomocnika:
Dr. Rolf Michałowski, Theodor-Heuss-Ring 23, D-50668 Koeln (Niemcy).

Adres operatora ww. strony internetowej:
Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie
Redakcja w Oławie
ul. Chrobrego 19
55-200 Oława

                                                  Z poważaniem

                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                  w Stanowicach

                                                 Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                 PEŁNOMOCNIK

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy Ziemi Oławskiej
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

 

 

***********************************

 

Mamy dość szkalowania rządu Zjednoczonej Prawicy przez postkomunistycznego trolla „Sławekpobo”

18 marca 2018

Komuniści, którzy przy złożonym z samych kantów „okrągłym stole” zapewnili sobie pozostanie u władzy i uwłaszczenie się na majątku narodowym Polaków, są teraz zwani postkomunistami, bo to już ich kolejne pokolenie, tzw. resortowe dzieci, pielęgnuje ich niechlubne tradycje, żerując na Polskim Narodzie.  

Postkomuniści nie mogą w żaden sposób pogodzić się z tym, że przegrali z kretesem ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie i wszelkimi sposobami próbują szkalować, dezawuować i dyfamować aktualny rząd, utworzony przez Zjednoczoną Prawicę, z PiS na czele, który nie pozwala już rozkradać setek miliardów złotych z budżetu i majątku Polski.

Szkalowaniem aktualnego rządu w skali kraju zajmują się nie tylko odsunięci od władzy politycy (PO/PSL), ale również niektóre media, finansowane zza granicy, jak np. TVN, Gazeta Wyborcza, Newsweek, czy portale internetowe, jak onet.pl, czy wp.pl. Na forach internetowych grasują tzw. trolle lub hejterzy, szkalując aktualny rząd bezczelnymi kłamstwami i manipulacjami.

Również w mediach lokalnych, których olbrzymia większość znajduje się w rękach niemieckich rekinów medialnych (nasza „Powiatowa” do nich nie należy), a szczególnie na lokalnych forach internetowych, grasuje cała masa postkomunistycznych trolli i hejterów, wszak w większości samorządów rządzi nadal jeszcze postkomuna i trzeba przecież zrobić wszystko, do rzeczy nawet najpodlejszych, żeby nie utracić władzy w samorządach.

Na naszym lokalnym podwórku największym i najbardziej opiniotwórczym forum internetowym jest portal naszej „Gazety Powiatowej”. Siłą rzeczy roi się na tym forum od postkomunistycznych trolli i hejterów, których podstawowym zadaniem jest szkalowanie PiS i rządu, a także wszystkich, którzy ośmielają się krytykować lokalną władzą postkomunistów.

Ostatnio na tym polu wybija się wyraźnie troll publikujący pod Nickiem „Sławekpobo”. Pozostali występują najczęściej pod nickiem „Anonim”, licząc najwyraźniej na to, że nikt nie odważy się wystąpić do prokuratury z zawiadomieniem o przestępstwie znieważania rządu, lub jego pojedynczych przedstawicieli i z wnioskiem o ustalenie personaliów takiego trolla.

Naszemu Stowarzyszeniu zależy na odsunięciu od władzy w naszych samorządach, nazwijmy to delikatnie – grup interesów, które nie reprezentują interesów Mieszkańców i łamią ich prawa. Dlatego nie będziemy tolerować szkalowania rządu, który bardzo dba o interesy Polaków i o przestrzeganie prawa przez organy administracji publicznej i zawiadamiać prokuraturę o faktach szkalowania tego rządu.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                            wstępnie faksem na nr:
ul. 1 Maja 41                                                       71 313 33 64

55-200 Oława

 

Data: 17 marca 2018
Nasz znak: K- 9614 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W dniu 17 marca 2018 na portalu internetowym tygodnika „Gazeta Powiatowa”, pod artykułem pt. „Kobieta dała oszustom 25 tys. złotych! Od innej chcieli 140 tys. złotych”  ukazał się następujący komentarz:


Slawekpobo

Panie Rolfie, nikt tu nie szkaluje Polski, a pisanie prawdy o nieudolnym i zakłamanym rządzie, też nie jest szkalowaniem, jest po prostu stwierdzeniem oczywistego faktu! A propo kłamstw byłego ministra Macierewicza, to proszę mi odpowiedzieć, gdzie są śmigłowce o których mówił że będą? Ile to ich miało już być? Dwa, cztery, czy może więcej? Ruskie je ukradli, czy może są na „lotniskowcach podwodnych”? A może chce Pan podyskutować o przepisywaniu majątku na żonę? Nieee? To może o spółce Srebrna? Też nieee? To może o dotacji 20 mln zł dla banku JP Morgan? Dla najbogatszego banku są pieniądze, a dla hospicjum dzieciecego w Gdyni kona nie ma na pieluchy i mleko. Hańba i wstyd dla rządzących Panie Rolfie!

https://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/73812-kobieta-dala-oszustom-25-tys-zlotych-innej-chcieli-140-tys-zlotych/#comment-43546

Komentarz ten stanowi znieważenie rządu RP oparte na nieprawdzie i manipulacji oraz wyczerpuje przesłanki bytu przestępstw z art. 133, 212 § 2 i 216 § 2 Kodeksu karnego.

Dlatego wnosimy o ustanie personaliów autora tego komentarza i wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego.

Wskazujemy, że pod Nickiem „Sławekpobo” swoje komentarze często publikuje pan Sławomir Poborski, Piskorzówek 23, 55-216 Piskorzówek.

Wnosimy również o przekazanie nam ustalonych personaliów sprawcy, w celu wszczęcia ewentualnego postępowania cywilnoprawnego, a także o informowanie nas, jako zawiadamiającą osobę prawną, na bieżąco o stanie postępowania.

W związku z brakiem personalnej obsady siedziby naszego Stowarzyszenia, wnosimy o odstąpienie od doręczania nam przesyłek poleconych i wyrażamy zgodę na przekazywanie nam pism drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w stopce.

Pisma można przekazywać również na adres naszego pełnomocnika:
Dr. Rolf Michałowski, Theodor-Heuss-Ring 23, D-50668 Koeln (Niemcy).

Adres operatora ww. strony internetowej:
Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie
Redakcja w Oławie
ul. Chrobrego 19
55-200 Oława

                                                      Z poważaniem

                                                      Stanowicko-Marcinkowickie
                                                      Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                      w Stanowicach

                                                      Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                      PEŁNOMOCNIK

 

*****************************

 

Ubecki pomiot znieważa
dobre imię Żołnierzy Wyklętych

15 marca 2018

Czy, jeśli kilku mieszkańców Oławy dopuści się przestępstw, to można wszystkich Oławian nazwać przestępcami?

Nie. Nie można.

Z tego samego powodu nie można pozwalać na bezkarne szkalowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych, czego dopuszczają się internetowe trolle będące na usługach ubeckiego pomiotu.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                              wstępnie faksem na nr:
ul. 1 Maja 41                                                         71 313 33 64

55-200 Oława

 

 

Data: 15 marca 2018
Nasz znak: K- 9613 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

W dniu 15 marca 2018 na portalu internetowym tygodnika „Gazeta Powiatowa”, pod artykułem pt. „Uczą wyklętych”, ukazał się następujący komentarz:


Jerry

Proponuję dodatkową konkurencję biegową, sprint na 187 m. Dla uczczenia pamięci dzieci zamordowanych przez żołnierzy wyklętych.

https://gazeta-olawa.pl/kultura/73663-uczcza-wykletych/#comment-43447

 

Komentarz ten wyczerpuje przesłanki bytu przestępstw z art. 133, 212 § 2 i 216 § 2 Kodeksu karnego.

Dlatego wnosimy o ustanie personaliów autora tego komentarza i wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego.

Wnosimy również o przekazanie nam personaliów sprawcy, w celu wszczęcia ewentualnego postępowania cywilnoprawnego, a także o informowanie nas, jako zawiadamiającą osobę prawną, na bieżąco o stanie postępowania.

W związku z brakiem personalnej obsady siedziby naszego Stowarzyszenia, wnosimy o odstąpienie od doręczania nam przesyłek poleconych i wyrażamy zgodę na przekazywanie nam pism drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w stopce.

Pisma można przekazywać również na adres naszego pełnomocnika:
Dr. Rolf Michałowski, Theodor-Heuss-Ring 23, D-50668 Koeln (Niemcy).

Adres operatora ww. strony internetowej:
Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie
Redakcja w Oławie
ul. Chrobrego 19
55-200 Oława

                                                                  Z poważaniem

                                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                  w Stanowicach

                                                                  Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                  PEŁNOMOCNIK

 

 

*************************************

 

Tym razem osobiste zawiadomienie
Rolfa Michałowskiego
o przestępstwie

 

Rolf Michałowski
Theodor-Heuss-Ring 23
D-50668 Köln (Niemcy)

 


R. Michałowski * Theodor-Heuss-Ring 23 * D-50668 Köln

Prokuratura Rejonowa w Oławie                              wstępnie faksem:
ul. 1-go Maja 41                                                   71 313 33 64

55-200 Oława

 

Data: 1 marca 2018

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 226 kk.


Na portalu internetowym tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” pod artykułem pt. „Lot na wagę życia”, ukazał się następujący komentarz:

Slawekpobo

Rolf Michałowski twierdzi i pisze: … PROSZĘ PAMIĘTAĆ TEŻ O TYM, ŻE POSTKOMUNIŚCI WPROWADZILI W SZEREGI PIS SWOICH PROWOKATORÓW.
Pytam więc Rolfie, czy jednym z takich postkomunistycznych prowokatorów w szeregach pis może być Antek Macierewicz? Antek blokował dostęp do niejawnych informacji dla generała Kraszewskiego. Prezydent Duda mówił o ubeckich metodach Antka, a Piątek napisał książkę, o powiazaniach świra Antka z Rosjanami… Chyba muszę się zgodzić z Tobą, że postkomuna wprowadziła w szeregi pis zdrajców.

https://gazeta-olawa.pl/informacje/73086-lot-wage-zycia/

Pod nickiem „Slawekpobo” występuje przypuszczalnie Sławomir P.  55-216 Piskorzówek, co łatwo sprawdzić u administratora ww. portalu internetowego.

Zachodzi tu uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - publicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 kodeksu karnego), przez publiczne oskarżenie Antoniego Macierewicza o to, że rzekomo może być postkomunistycznym prowokatorem i że rzekomo jest zdrajcą, a także „świrem”. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Wobec braku adresu do doręczeń w Polsce, proszę o doręczanie mi pism na na mój podany w nagłówku adres w Niemczech lub, zgodnie z postanowieniami art. 132 § 3 k.p.k. na następujący adres e-mailowy:

michalowski.consulting@hotmail.de

albo faksem na numer: +49 221 771 0931.

 

Rolf Michałowski

 

 

 

*********************************

 

I jeszcze raz pałac w Jakubowicach

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 76/78                                        wstępnie faksem na nr:

50-020 Wrocław                                          (71) 330 6801 – bez załączników

                                                                 Oryginał z załącznikami idzie pocztą

 

 

 

Data: 26 stycznia 2018
Nasz znak: K-4215 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa
i wniosek  o przejęcie nadzoru nad śledztwem


 

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, wg art. 231 kk.

 

przez następujące osoby z samorządu Gminy (wiejskiej) Oława:


 1. – Jan Kownacki, wójt Gminy Oława
 2. – Mirosława Księżopolska – przewodnicząca Rady Gminy
 3. – Szczepan Cinkowski – zastępca przewodniczącej Rady Gminy
 4. – Jacek Łągiewczyk - zastępca przewodniczącej Rady Gminy
 5. – Paweł Bubała – radny
 6. – Zbigniew Chomicki – radny
 7. – Tadeusz Gąsior – radny
 8. – Agnieszka Kułakowska – radna
 9. – Kazimierz Mądrzyk – radny
 10. – Mariusz Michałowski – radny
 11. – Tomasz Niewodniczański – radny
 12. – Weronika Olech – radna
 13. – Agata Opioła – radna
 14. – Marek Sokołowski – radny
 15. – Ryszard Terlecki

 

W ślad za naszym zawiadomieniem o przestępstwie z dnia 08 stycznia 2018, uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2018, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 19 stycznia 2018 Gmina Oława kupiła przedmiotowy kompleks pałacowy w Jakubowicach od Powiatu Oławskiego, za 1,5 miliona zł, dopuszczając się rażącej niegospodarności.

Wg informacji medialnych (kopia w załączeniu), wójt Gminy Oława, Jan Kownacki, oznajmił, że zamierza zabytkowy obiekt wyremontować i odrestaurować oraz przeznaczyć go do wykorzystania, jako dom starców.

Już z tylko wstępnych przymiarek firmy deweloperskiej, wymienionej w poprzednim ww. zawiadomieniu o przestępstwie, która ubiegała się o kupno tego zabytkowego kompleksu, wyremontowanie o odrestaurowanie tego obiektu, zgodnie z warunkami postawionymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pochłonie kwotę do 20 milionów zł.

Takie obciążenie budżetu gminy, wobec palących potrzeb Mieszkańców, jak utwardzenie i oświetlenie wielu ulic w Stanowicach, Marcinkowicach, Bystrzycy i innych miejscowościach, czy wybudowanie chodników dla pieszych na tak newralgicznych odcinkach, jak np. droga do przystanku autobusu szkolnego w Stanowicach, stanowi rażące nadużycie władzy i niedopełnienie obowiązków służbowych.

Wójt Gminy Oława, Jan Kownacki, dopuścił się już w przeszłości korupcji, oszustwa i fałszowania dokumentów. Jednak lokalny sąd bardzo szybko zatarł wyroki sądowe skazujące Jana Kownackiego za ww. przestępstwa i tylko dlatego ten przestępca nadal pełni urząd wójta i to przez kilka kadencji.

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/kto-rzdzi-gmin-oawa.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/raport-z-kontroli-nik.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-przegra-proces.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-przegra-proces.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/afery-lenej-cig-dalszy.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/lista-dokonan-kownackiego-i-radnych-z-lzs.html

 

Nawet jeśli Gmina Oława miałaby otrzymać dofinansowanie tego przedsięwzięcia, to i tak budżet gminy zostanie bardzo poważnie obciążony, co spowoduje dalsze zaniechanie budowy normalnej nawierzchni i oświetlenia ulic w wielu miejscowościach, narażając zdrowie i życie Mieszkańców. Poza tym, to samo dofinansowanie można i trzeba pozyskać właśnie na budowę normalnych, utwardzonych i oświetlonych ulic oraz chodników dla pieszych, a nie na remontowanie i odrestaurowanie zabytkowego obiektu pałacowego będącego własnością Powiatu Oławskiego. Wójt i Rada Gminy wykazali się rażącą niegospodarnością, w której tle możliwa jest korupcja.

Na sesji Rady Gminy Oława w dniu 22 grudnia 2017, na wniosek wójta Jana Kownackiego, Rada Gminy głosowała w sprawie zakupu kompleksu pałacowego w Jakubowicach. W głosowaniu Rada Gminy stwierdziła nabycie przez Gminę Oława od Powiatu Oławskiego kompleksu pałacowo – parkowego w Jakubowicach, przy 11 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”, podejmując uchwałę nr XLVII/306/2017. Radny Andrzej Zygmunt był na tej sesji nieobecny.

Bez podjęcia tej uchwały przez Radę Gminy Oława, do zakupu by nie doszło i środki budżetowe przeznaczone na ten zakup, a przede wszystkim na remont i renowację tego zabytkowego obiektu, mogłyby zostać przeznaczone na elementarne potrzeby Mieszkańców, jakimi są utwardzone, oświetlone i bezpieczne dla pieszych ulice. Wstrzymanie się od głosu stanowi milczące przyzwolenie na ten skandaliczny zakup.

Posłuszne wójtowi głosowanie za tym bezsensownym dla gminy zakupem i za konsekwencjami finansowymi tego zakupu, wskazuje na możliwość korupcji radnych.

 

Wobec nagminnego umarzania lub odmawiania wszczęcia kilkunastu śledztw w sprawach przeciwko oławskim samorządowcom, przez okoliczne prokuratury (Oława, Oleśnica, Trzebnica, Wołów, Strzelin, Milicz, Środa Śląska), wnosimy o przejęcie nadzoru nad śledztwem z niniejszego zawiadomienia. Najbardziej skandalicznych umorzeń w aferach, w których obszerny materiał dowodowy zebrała Najwyższa Izba Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także Wojewoda Dolnosląski, dopuściła się Prokurator Iwona Krzyżewska – Zazula, aktualnie Z-ca Prokuratora Rejonowego w Miliczu.

 

                                                   Stanowicko-Marcinkowickie
                                                   Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                   w Stanowicach

                                                   Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                   PEŁNOMOCNIK

Załączniki:

 1. Kopia publikacji prasowej z dnia 25 stycznia 2018

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

 

****************************

 

Pałac w Jakubowicach

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
_________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 76/78                                                     wstępnie faksem na nr:

50-020 Wrocław                                                             (71) 330 6801

 

 

 

 

Data: 08 stycznia 2018
Nasz znak: K-4215 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa
i wniosek  o przejęcie nadzoru nad śledztwem


Zawiadomienie dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków służbowych oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, wg art. 231 kk.

przez następujące osoby z samorządu Powiatu Oławskiego:

 1. - Zdzisław Brezdeń, starosta Oławski i radny Rady Powiatu
 2. - Robert Padula, etatowy członek Zarządu Powiatu Oławskiego i Radny Rady Powiatu,
 3. - Józef Hołyński, Przewodniczący Rady Powiatu,
 4. - Łukasz Dudkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 5. - Maria Polakowska, Przewodnicząca Rady Powiatu,
 6. - Krystyna Cecko, Radna Rady Powiatu,
 7. - Maciej Gwiazdowicz, Radny Rady Powiatu,
 8. - Szymon Kościelak, Radny Rady Powiatu,
 9. - Łukasz Kotapski, Radny Rady Powiatu,
 10. - Joanna Kruk-Gręziak, Radna Rady Powiatu,
 11. - Mirosław Kulesza, Radny Rady Powiatu,
 12. - Anna Leszczyńska, Radna Rady Powiatu,
 13. - Przemysław Pawłowicz, Radny Rady Powiatu,
 14. - Franciszek Październik, Radny Rady Powiatu,
 15. - Michał Rado, Radny Rady Powiatu,
 16. - Piotr Stajszczyk, Radny Rady Powiatu,
 17. - Wawrzyniec Wlazło, Radny Rady Powiatu,
 18. - Bożena Worek, Radna Rady Powiatu.

 

Podejrzenie dotyczy przetargów, niedoszłych sprzedaży i możliwej sprzedaży obiektu „Pałac w Jakubowicach”, Jakubowice, powiat Oławski, będącego własnością Powiatu Oławskiego.

Stan faktyczny jest zawarty w załączonych publikacjach lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie”.

Zachodzi zasadne podejrzenie, że miały miejsce rażące nieprawidłowości zarówno w postępowaniach przetargowych, jak i we wstrzymanej sprzedaży ww. obiektu, w zaniechaniu sprzedaży tego obiektu z wolnej ręki i w zamiarze sprzedania tego obiektu Gminie Oława, reprezentowanej przez skorumpowanego i podejrzewanego o liczne oszustwa wójta, Jana Kownackiego:

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/kto-rzdzi-gmin-oawa.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/raport-z-kontroli-nik.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-przegra-proces.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-przegra-proces.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/afery-lenej-cig-dalszy.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/lista-dokonan-kownackiego-i-radnych-z-lzs.html

za skandaliczniee zaniżoną cenę.

Ww. osoby naraziły przez to Powiat Oławski na milionowe straty.

 

Wobec nagminnego umarzania lub odmawiania wszczęcia kilkunastu śledztw w sprawach przeciwko oławskim samorządowcom, przez okoliczne prokuratury (Oława, Oleśnica, Strzelin, itd.), wnosimy o przejęcie nadzoru nad śledztwem z niniejszego zawiadomienia.

 

                                                              Stanowicko-Marcinkowickie
                                                              Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                              w Stanowicach

 

                                                               Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                            PEŁNOMOCNIK

Załączniki:

 1. Kopia publikacji prasowej z dnia 14 grudnia 2017
 2. Kopia publikacji prasowej z dnia 04 stycznia 2018

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

********************************

 

 

Kolejny postkomunistyczny troll
ma problemy z prawem karnym

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30                                                  wstępnie faksem na nr:

02-528 Warszawa                                                       (22) 12 51 471

 

 

Data: 24 listopada 2017
Nasz znak: K-9611
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o przestępstwie

publicznego znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych wg art. 226 kk.

 

Zawiadamiamy o niżej przytoczonej publikacji na forum internetowym lokalnego tygodnika „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie:

 

https://gazeta-olawa.pl/informacje/69914-morawiecki-potwierdza-dekret-kandyduje-burmistrza/

 

https://secure.gravatar.com/avatar/?s=60&d=mm&r=g     Mis

Ikona Polskiego Patriotyzmu która się sprzedała za karierę swojego syna …

Wypowiedź ta jest odpowiedzią na komentarz niżej podpisanego na tym samym forum, którego fragment brzmi:

„…skoro poleca Ją taka ikona polskiego patriotyzmu, jaką jest Marszałek-Senior Kornel Morawiecki.”,

co niezbicie świadczy o tym, że nieprawdziwe twierdzenie „sprzedania się za karierę swojego syna” jest skierowane do wysokich funkcjonariuszy publicznych w osobach Marszałka-Seniora Kornela Morawieckiego oraz do wicepremiera i ministra Mateusza Morawieckiego i oczywiście stanowi ich znieważenie.

Oszczerstwa rzucane ostatnio przez postkomunistyczną mafię na polski rząd i Polskę w ogóle stanowią bardzo poważne zagrożenie dla naszego kraju i muszą być bezwzględnie ścigane z urzędu, na podstawie art. 226 kk.

Wnosimy zatem o ustalenie personaliów autora ww. wpisu i wszczęcie przeciwko niemu postępowania z urzędu.

 

                                                          Z poważaniem

                                                          Stanowicko-Marcinkowickie
                                                          Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                          w Stanowicach

                                                          Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

 

Do wiadomości:

Pan Marszałek-Senior dr Kornel Morawiecki, Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, fax: 22 694 14 46

Pan wicepremier Mateusz Morawiecki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, fax: 22 625 26 37.

 

__________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Zarząd: niejawny z powodu szykan i prześladowań ze strony mafii postkomunistycznej, która opanowała lokalne samorządy
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.d

 

 

************************************************

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Rejonowa w Oławie                             
ul. 1 Maja 41

55-200 Oława

 

 

 

Data: 15. listopada 2017
Nasz znak: K - 20112  
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i niegospodarności

 

przez następujące osoby, działające pod adresem: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława:

Jan Kownacki – wójt Gminy Oława
Mirosława Księżopolska – przewodnicząca Rady Gmina Oława
Szczepan Cinkowski - zastępca przewodniczącej Rady Gmina Oława
Jacek Łągiewczyk - zastępca przewodniczącej Rady Gmina Oława
Paweł Bubała – Radny Rady Gmina Oława
Zbigniew Chomicki - Radny Rady Gmina Oława
Tadeusz Gąsior - Radny Rady Gmina Oława
Agnieszka Kułakowska - Radna Rady Gmina Oława
Kazimierz Mądrzyk - Radny Rady Gmina Oława
Mariusz Michałowski - Radny Rady Gmina Oława
Tomasz Niewodniczański - Radny Rady Gmina Oława
Weronika Olech - Radna Rady Gmina Oława
Agata Opioła - Radna Rady Gmina Oława
Marek Sokołowski - Radny Rady Gmina Oława
Ryszard Terlecki - Radny Rady Gmina Oława
Andrzej Zygmunt - Radny Rady Gmina Oława

 

Podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i niegospodarności dotyczy celowego zaniechania wybudowania ulic i oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych w miejscowościach Marcinkowice i Stanowice w gminie wiejskiej Oława, a w szczególności ulicy Szkolnej w Marcinkowicach i ulicy Astrów w Stanowicach.

Nasze Stowarzyszenie, jak i wielu Mieszkańców indywidualnie, wielokrotnie interweniowały u wójta i u radnych, niestety bezskutecznie. Została wybudowana jedynie główna arteria przez tzw. nowe Stanowice i ul. Poziomkowa w strefie przemysłowej Stanowic, przechodząca również częściowo przez osiedle mieszkaniowe.

Wszystkie pozostałe ulice (poza ulicami w starych częściach Stanowic i Marcinkowic) są grzęzawiskami i w większości nie posiadają oświetlenia.

            Dowód 1: poniższe publikacje:

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-owietla-ugory.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/nowe-jezioro-w-stanowicach.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/ogoszenie-archiwalne-wczasy-nad-jeziorem-w-stanowicach-czyli-wolne-arty.html

http://stanowice-marcinkowice.npage.de/wojt-wreszcie-buduje-ulice.html

            Dowód 2: wizja lokalna, do przeprowadzenia przez Policję.

Gmina Oława jest gminą bardzo bogatą, ponieważ administruje potężną strefą przemysłową w Stanowicach, w Marcinkowicach i innych miejscowościach, co daje olbrzymie dochody. Roczny budżet tej gminy przekracza znacznie 80 milionów PLN.

Dysponując tak potężnym budżetem, ww. osoby, odpowiedzialne za racjonalne wykorzystanie publicznych środków, najwyraźniej celowo, wbrew bardzo licznym wnioskom i skargom Mieszkańców, nie zadysponowały środków na elementarne potrzeby Mieszkańców, czyli na budowę ulic na osiedlach mieszkaniowych i na ich oświetlenie.

Stan ten trwa już od prawie dwudziestu lat. Pieniądze publiczne są wydawane na wszystko inne, tylko nie na budowę normalnych ulic, które powinny być budowane w pierwszej kolejności.

            Dowód: Budżety Gminy Oława za lata 2000 do 2017

Najnowszy przykład totalnej ignorancji woli Mieszkańców przez wójta i Radę Gminy Oława, to ulica Szkolna w Marcinkowicach. Pisemna skarga złożona przez Mieszkańców tej ulicy, reprezentowanych przez Jerzego Ziobrowskiego, została potraktowana zbiorowym kłamstwem popełnionym przez Radę Gminy Oława i odrzucona.

Kłamstwo radnych i wójta polega na tym, że rzekomo przez ostatnie kilkanaście lat brak było środków finansowych na zbudowanie ulicy i prawidłowego oświetlenia, co wobec tak obfitego budżetu jest oczywistą nieprawdą. Kłamstwem jest również twierdzenie, iż ulica Szkolna była na bieżąco remontowana przez całe ostatnie 10 lat, bowiem przez ostatnie 3 lata nie było tam robione absolutnie nic.

            Dowód: 1. Skarga Mieszkańców ul. Szkolnej w Marcinkowicach z dnia
                                12.10.2017  - załącznik nr 1.
                           2. Odpowiedź Rady Gminy Oława na ww. skargę, wraz
                                z uzasadnieniem - załączniki nr 2 i 3.

Skierowanie tej sprawy do innej prokuratury, niż właściwa miejscowo Prokuratura Rejonowa w Oławie, świadczyłoby o korupcyjnych zależnościach Prokuratury Rejonowej w Oławie od samorządu Gminy Oława. Dlatego, jako składający niniejsze zawiadomienie, nie zgadzamy się na przeniesienie odnośnego postępowania do innej prokuratury.

                                                                     Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                     Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                     w Stanowicach

 

                                                                     Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                     PEŁNOMOCNIK

P.S.

Siedziba zawiadamiającego Stowarzyszenia nie jest obsadzona personalnie, co powoduje, że nie możemy odbierać listów poleconych, również po pozostawieniu awiza w naszej skrzynce na listy, ponieważ jest ona opróżniana nieregularnie. Korespondencja informująca nas o postępie postępowania może być kierowana do nas drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w stopce, lub na bezpośredni adres Pełnomocnika: Dr. Michalowski GbR, Theodor-Heuss-Ring 23, DE-50668 Köln.

 

3 Załączniki: wymienione w tekście zawiadomienia.

 

**********************

 

Tak kończą hejterzy
bezczelnie łżący na forum GP-WO

 

10 października 2017

 

 

************************

 

Święta krowa?
A może coś bardziej różowego z zagrody Orwella?

Dlaczego Wrocławski Wydział Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji toleruje skandale w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie?

13 października 2016

Najpierw udokumentowane poświadczenie nieprawdy w sprawie rzekomo posiadającej wszelkie konieczne zezwolenia strzelnicy przy ul. Rybackiej, a potem dopuszczenie do pozostawienia wraku samochodu na miejscu wypadku przez kilka dni, co doprowadziło do kolejnej katastrofy z ofiarami, w tym jedną śmiertelną.

Zamiast żelaznych konsekwencji w stosunku do odpowiedzialnych funkcjonariuszy Policji, w lokalnej prasie ukazały się idiotyczne tłumaczenia zarówno Rzecznika KPP w Oławie jak i funkcjonariusza odpowiedzialnego za ruch drogowy, jakoby przepisy nie pozwalały na usunięcie z miejsca wypadku wszystkich uszkodzonych pojazdów.

W całej cywilizowanej Europie Policja nie ma prawa ruszyć się z miejsca wypadku, dopóki wszystko nie zostanie uprzątnięte, czyli uszkodzone pojazdy odholowane. Rów przydrożny należy do pasa drogowego i pozostawienie tam przez Policję wraku po wypadku jest nie do pomyślenia. Czym to rażące niedbalstwo się skończyło, wszyscy dziś wiemy.

Prokuratura Rejonowa w Oławie podobno wszczęła śledztwo w obu sprawach, jednak jakoś nie mamy zbyt wielkiego zaufania do Prokuratury Rejonowej w Oławie w sprawach przeciwko miejscowym włodarzom i dlatego skierowaliśmy odpowiednie zawiadomienie do Prokuratora Krajowego.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokurator Krajowy
Sz. Pan Bogdan Święczkowski - osobiście
ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

 

Data: 15 lipca 2016
Nasz znak: IA-6230
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Dot. podejrzenia możliwości korupcji w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie
oraz możliwości poświadczenia nieprawdy przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie

 

Szanowny Panie Prokuratorze Krajowy!

 

Pozwalamy sobie zwrócić się bezpośrednio do Pana Prokuratora Krajowego, bowiem na przestrzeni ostatnich sześciu lat pracy naszego Stowarzyszenia, ponad dwadzieścia naszych zawiadomień o przestępstwach, dotyczących lokalnych samorządowców i oligarchów zostało albo umorzonych albo w ogóle odmówiono nam wszczęcia dochodzenia (śledztwa), mimo przedłożenia niezbitych dowodów przestępstw, dostarczonych przez NIK, CBA i WSA. Wiele informacji i dokumentów na ten temat można pozyskać bezpośrednio z naszej strony internetowej (adres w stopce).

Najnowsze podejrzenia wymienione w nagłówku powstały w związku ze sprawą strzelnicy „sportowej” w Oławie (woj. Dolnośląskie) przy ul. Rybackiej, na której doszło do wielu bardzo poważnych nieprawidłowości w obchodzeniu się bronią dużego kalibru i do zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Wobec bezczynności lokalnej Policji na liczne zgłoszenia mieszkańców Oławy, dopiero po naszych zgłoszeniach tych nieprawidłowości do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (kopie w załączeniu), ta otrzymała pismo z Komendy Powiatowej Policji w Oławie z dnia 25 maja 2016 (kopia w załączeniu), w którym p.o. Komendanta Powiatowego w Oławie, kom. Paweł Urbańczyk, informuje, iż rzekomo nie zostały naruszone przepisy dot. bezpieczeństwa i regulamin strzelnicy i że rzekomo nie doszło do narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co jest niezgodne z prawdą.

Przeczą temu powszechnie już znane dowody.

Po pierwsze, zdjęcie wykonane przez dziennikarza lokalnej gazety, na którym widoczny jest strzelec składający się na stanowisku strzeleckim do strzału ze strzelby, podczas gdy po przedpolu chodzi człowiek, a na stanowisku strzeleckim leży druga sztuka broni bez znacznika (flagi) bezpieczeństwa w komorze nabojowej.

Po drugie, pociski pistoletowe i karabinowe znajdowane przez mieszkańców (np. pracowników pobliskiej oczyszczalni ścieków, leżącej ok. 200 m za kulochwytem), które opuściły strzelnicę.

Po trzecie, żałosna prowizorka mająca stanowić przystosowanie strzelnicy do dużego kalibru (zdjęcia prasowe w załączeniu), z wyraźnymi przestrzelinami osłony z desek na wylot.

Strzelnica ta, wcześniej wykorzystywana wyłącznie do strzelań ze sportowej broni małokalibrowej, od kilku miesięcy jest użytkowana przez Klub Strzelecki - Fundacja „Colt”, który wydzierżawił ją od Miasta Oława za symboliczną opłatą i który systematycznie przeprowadza tam strzelania komercyjne z różnej broni dużego kalibru, w tym, według informacji mieszkańców, również z karabinka maszynowego AK-47.

Okoliczni mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w tej sprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, głównie ze względu na nieznośny hałas huku wystrzałów, ale również z powodu pocisków, które opuszczają strzelnicę.

Interwencje te nie przyniosły żadnego skutku, a jak wyżej zostało to powiedziane, po naszej interwencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mogło dojść do poświadczenia nieprawdy przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie.

Ze skierowanego do nas pisma Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, z dnia 24 czerwca 2016 (kopia w załączeniu) wynika, że Fundacja „Colt” nie posiada uprawnień do prowadzenia strzelnicy w Oławie i nie posiada zarejestrowanej broni palnej maszynowej w celu szkoleniowym, co zostało zatajone przez Komendę Powiatową Policji w Oławie.

Wbrew temu, zarówno Burmistrz Oławy, jak i kierownictwo Klubu Strzeleckiego i Fundacji „Colt” publicznie zapewniają, iż posiadają wszelkie wymagane zezwolenia i że pociski nie opuszczają strzelnicy, o czym obszernie informuje lokalna prasa (w załączeniu).

Na działające tu najwyraźniej mechanizmy korupcjogenne wskazuje również przyznanie Fundacji „Colt” przez Burmistrza Oławy dotacji ze środków publicznych przeznaczonych na działalność społeczną organizacji pozarządowych.

Dopiero po mocno nagłośnionym przez lokalną prasę skandalu z pociskami masowo opuszczającymi strzelnicę, Komenda Powiatowa Policji w Oławie wszczęła postępowanie w tej sprawie, które, jak wszystkie dotychczas skierowane przeciwko oławskim samorządowcom, pewnie zostanie umorzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oławie, lub w Oleśnicy.

Służymy szczegółowymi informacjami o ponad 20 postępowaniach przeciwko samorządowcom i oligarchom, umorzonych przez Policję w Oławie i w Oleśnicy, pod nadzorem prokuratur rejonowych w Oławie i w Oleśnicy, z rażącym naruszeniem prawa, co wskazuje na możliwą korupcję zarówno w ww. komendach Policji jaki i w ww. prokuraturach.

Wnosimy o wszczęcie odpowiedniego postępowania w tej sprawie przez Prokuraturę Krajową, włącznie z nadzorem zawnioskowanego przez nas postępowania Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Jednocześnie wnosimy o spowodowanie natychmiastowego zamknięcia ww. strzelnicy dla strzelań z broni dużego kalibru (powyżej kalibru .22 lr), z powodu zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                                  w Stanowicach

                                                                                  Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

Załączniki:

Pismo SMSM do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 21.04.2016
Pismo SMSM do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 28.04.2016
Pismo Komendy Powiatowej Policji w Oławie do KWPol z dnia 25.05.2016
Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do SMSM z dnia 24.06.2016
Publikacja prasowa z dnia 14.07.2016

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

 

Sprawa trafiła do Wrocławskiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, ale do dnia dzisiejszego nikomu w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie nie spadł włos z głowy, a odpowiedzialny za to Komendant dalej sobie komendantuje, jak gdyby nic się nie stało.

Mało tego, zamiast szybko wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do funkcjonariuszy winnych zaniedbań, Wrocławski Wydział Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zabrał się za nękanie pełnomocnika Stowarzyszenia, które złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej.

Sprawę skierowaliśmy więc do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka osobiście.

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sz. Pan Mariusz Błaszczak – osobiście
ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

Data: 11 października 2016
Nasz znak: IA-6230  
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

Dot. skandalu w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie i karygodnej bezczynności Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W załączeniu pozwalamy sobie przesłać kopię naszego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie oraz korespondencję prowadzoną w tej sprawie pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Wydziałem we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Przesyłamy również publikację prasową donoszącą o kolejnym wielkim skandalu, za który odpowiada p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, kom. Paweł Urbańczyk. W wyniku rażącego zaniedbania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oławie doszło do katastrofy drogowej z ofiarami, w tym jednej śmiertelnej.

Lokalna społeczność jest tym bardzo wzburzona i oczekuje sprawiedliwości, reagując spontanicznie w Internecie na idiotyczne tłumaczenia miejscowej jednostki Policji.

Oczekujemy natychmiastowego odwołania p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie i przykładnego ukarania funkcjonariuszy, którzy pozostawili leżący  wrak samochodu na miejscu wypadku przez kilka dni, doprowadzając w ten sposób do katastrofy z ofiarami.

Oczekujemy również przywołania do porządku kierownictwa Wydziału we Wrocławiu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, które, mimo twardych dowodów poświadczenia nieprawy przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, zamiast natychmiast odsunąć go od kierowania tą jednostką i tym samym od możliwości mataczenia w śledztwie, nęka niżej podpisanego bezzasadnymi wezwaniami na przesłuchanie.

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                               Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                      Pełnomocnik Zarządu

Załączniki wymienione w tekście

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

 

Poniżej link do publikacji, która potwierdza nasze przypuszczenia i legitymizuje nasze działania.

http://wpolityce.pl/kryminal/311814-patologia-w-policji-dzialoszynski-mial-tuszowac-skandale-i-nieprawidlowosci-fakt-prokuratura-sprawdza-bylego-szefa-policji

 

 

*************************

 

Nasza reakcja na zniewagę Sejmu i Hymnu RP
przez aparatczyka postkomuny zainstalowanego przez PO-PSL w Polskim Radiu na stanowisku dyrektora i redaktora naczelnego

 

8 stycznia 2015

W ostatnich dniach w Programie I Polskiego Radia, przed każdymi wiadomościami o pełnej godzinie odtwarzany był Hymn Polski naprzemian z Hymnem Unii Europejskiej, po czym następowało krótkie oświadczenie dyrektora i redaktora naczelnego radiowej „Jedynki”, Kamila Dąbrowy, w którym ten ogłaszał, że nowa sejmowa ustawa medialna ogranicza wolność słowa.

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokurator Generalny
Sz. Pan Andrzej Seremet – osobiście                                  wstępnie faksem:
ul. Rakowiecka 26/30                                                               22 12 51 882

02-528 Warszawa

 

Data: 8 stycznia 2016r.
Nasz znak: K-9203
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o przestępstwie

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!

 

Zwracamy się bezpośrednio do Pana, ponieważ sprawa ma wymiar ogólnokrajowy i dotyczy bezprawnego ataku na podstawy Państwa Polskiego.

Zawiadamiamy niniejszym, że Dyrektor i jednocześnie Redaktor Naczelny Programu Pierwszego Polskiego Radia, Kamil Dąbrowa, osobiście, od kilku już dni, codziennie, co godzinę, publikuje oczywistą nieprawdę na antenie Polskiego Radia, czyli ogólnopolskiej publicznej stacji radiowej oraz znieważa Hymn Polski i Hymn Unii Europejskiej, nadając je również codziennie, co godzinę, razem z jego kłamliwym oświadczeniem, dla podkreślenia wagi jego słów, czyli dla swoistej autoryzacji wygłaszanych publicznie kłamstw.

Kamil Dąbrowa ogłasza publicznie, iż nowa ustawa o mediach publicznych, zwana ustawą medialną, rzekomo ogranicza wolność słowa, co jest wierutnym kłamstwem.

Jest dokładnie przeciwnie. Nowa ustawa medialna zapewnia wolność słowa ograniczaną dotychczas przez postkomunistów sprawujących w Polsce władzę do ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych, którzy tę wolność ograniczali, między innymi masowo wyrzucając z mediów publicznych dziennikarzy i publicystów głoszących prawdę ujawniającą działania rządu PO-PSL na szkodę Polski i Polaków.

Działanie Kamila Dąbrowy jest publiczną dywersją skierowaną przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi i przeciwko demokratycznie wybranemu Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, a także bezczelną zniewagą Narodu Polskiego i organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Sejm. Szerzenie wierutnych kłamstw na antenie publicznego radia, godzących w podstawy praworządności i demokracji Państwa Polskiego, poprzez wykorzystanie sprawowanej funkcji publicznej jest przestępstwem stanowiącym przedmiot art. 231 w powiązaniu z art. 133 i 137 § 1 oraz z art. 212 § Kodeksu karnego.

Prosimy o spowodowanie wszczęcia odpowiedniego postępowania oraz o ścisły nadzór nad tym postępowaniem.

                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                  Stanowicko-Marcinkowickie
                                                                                  Stowarzyszenie Mieszkańców
                                                                                  w Stanowicach

                                                                                  Dr.-Ing.h.c. Rolf Michałowski
                                                                                  PEŁNOMOCNIK

 

Do wiadomości:

 1. Marszałek Sejmu RP Sz. Pan Poseł Marek Kuchciński, fax: 22 694 22 13
 2. Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, fax: 22 826 75 33
 3. Prezes Polskiego Radia S.A. Barbara Stanisławczyk, fax: 22 645 59 05

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing.h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

**************************

 

Wrogowie Polski pod sąd!

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          Stanowice, ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Oława

Do
Prokuratora Generalnego                                             Wstępnie faksem
ul. Rakowiecka 26/30                                                  na nr 22 12 51 882

02-528 Warszawa

 

 

Data: 18.10.2015
Nasz znak: K-8024
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa
w trybie wyborczym

 

przeciwko: korespondentowi niemieckiej stacji radiowo-telewizyjnej ARD
                    w Warszawie – Henrykowi Jarczykowi, ul. Bieżanowska 6,
                    02-655 Warszawa oraz posłowi do Sejmu RP - Januszowi Palikotowi,

z powodu: znieważenia posła do Sejmu RP i zarazem byłego premiera
                   oraz aktualnego prezesa partii politycznej „Prawo i Sprawiedliwość”,
                   dr. Jarosława Kaczyńskiego (art. 226 kk).

            a także, w wypadku posła Janusza Palikota, z powodu fałszywego oskarżenia
            o rzekome propagowanie faszystowskiego ustroju państwa i nawoływania do
            nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych
            i wyznaniowych poprzez formułowanie rzekomo nieprawdziwych twierdzeń
            (art. 234 kk).

 

Jako pełnomocnik i jednocześnie członek organizacji pozarządowej o charakterze pożytku publicznego „Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców“, z siedzibą w Stanowicach, ul. Słonecznikowa 5, PL 55-200 Oława, KRS nr 0000377608, zawiadamiam niniejszym o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez:

 1. Henryk Jarczyk – korespondent ARD i „Westdeutscher Rundfunk“ (WDR) w Warszawie,
 2. Janusz Palikot, poseł na Sejm RP

Henryk Jarczyk przesłał do swojej redakcji „Westdeutscher Rundfunk“ (WDR) i ARD korespondencję z Warszawy, podaną do publicznej wiadomości w głównym wydaniu niemieckiego odpowiednika polskiego „Dziennika Telewizyjnego”, czyli „Tagesschau” w pierwszym programie niemieckiej telewizji ARD, nadawanego przez satelitę na cały świat.

Korespondencja ta zawierała sformułowanie określające wypowiedź posła dr. Jarosława Kaczyńskiego:

"Das ist eine Sprache, derer sich weder Rudolf Heß noch Adolf Hitler schämen würden. Das ist eine rassistische, eine faschistische Sprache.”,

czyli w tłumaczeniu na język polski:

„To jest język, którego nie powstydziłby się ani Rudolf Heß ani Adolf Hitler. To jest język rasistowski, faszystowski.”

            Dowód: https://www.tagesschau.de/ausland/kaczynski-101.html

Sformułowanie to było reakcją Henryka Jarczyka na informację podaną przez posła dr. Jarosława Kaczyńskiego o tym, że imigranci z Afryki przywożą do Europy niebezpieczne choroby zakaźnie, co jest faktem oficjalnie potwierdzonym, między innymi przez media austriackie i greckie.

Tym sformułowaniem Henryk Jarczyk wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w art. 226 kk., bowiem sformułowanie to zawiera pośrednie nazwanie posła dr. Jarosława Kaczyńskiego faszystą i rasistą, co jest oczywistą nieprawdą i niesłychana obelgą.

Henryk Jarczyk umyślnie użył tego sformułowania, aby w trwającej obecnie kampanii wyborczej, publicznie i to na arenie międzynarodowej, oczernić prezesa partii politycznej „Prawo i Sprawiedliwość”, która zagraża obecnej ekipie rządzącej utratą władzy właśnie na rzecz „Prawa i Sprawiedliwości”. Wiadomym jest, że aktualny rząd RFN jest bardzo zainteresowany tym, żeby „Prawo i Sprawiedliwość” nie przejęło rządów w Polsce. Dlatego konieczne jest rozpatrzenie tego zawiadomienia w trybie wyborczym.

Poseł Janusz Palikot użył identycznego sformułowania w dniu 15.10.2015 na konferencji prasowej w Przemyślu.

            Dowód: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/palikot-zlozyl-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-kaczynskiego,586231.html

Zgodnie z publikacją dostępną m.in. pod wyżej podanym linkiem:

Palikot - informując na czwartkowej konferencji prasowej w Przemyślu o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia - stwierdził, że język, jakiego użył w tej wypowiedzi prezes PiS „to jest język rasistowski, język faszystowski". (http://www.tvn24.pl)

W zawiadomieniu przesłanym do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Palikot zarzucił Kaczyńskiemu, że na spotkaniu wyborczym „publicznie propagował faszystowski ustrój państwa i nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych poprzez formułowanie nieprawdziwych twierdzeń, że w organizmach ludzi przynależnych do grup uchodźców muzułmańskich znajdują się różnego rodzaju pasożyty i pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, a mogą stanowić zagrożenie dla ludzi żyjących w Polsce”. Ponadto Kaczyński – zdaniem Palikota – miał też m.in. publicznie znieważyć tę grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej, etnicznej, rasowej i narodowościowej, używając twierdzeń, że „są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie: cholera na wyspach greckich, dyzenteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne". (http://www.tvn24.pl)

 

Te wypowiedzi posła Janusza Palikota wyczerpują znamiona czynów określonych w art. 226 i art. 234 kk.

Również poseł Janusz Palikot użył tych sformułowań oczerniających jego przeciwników politycznych w trakcie trwania kampanii wyborczej, aby w ten sposób uzyskać lepszy wynik w wyborach, co kwalifikuje sprawę do rozpatrzenia w trybie wyborczym.

 

Dodatkowo, w normalnym trybie postępowania karnego, wszczęcia śledztwa wymaga moim zdaniem wypowiedź posła Janusza Palikota z trybuny sejmowej na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 maja 2012r., kiedy w odniesieniu do posła dr. Jarosława Kaczyńskiego powiedział:

„Ja rozumiem, że mógł wysłać brata na śmierć do Smoleńska”

            Dowód: http://www.fakt.pl/Janusz-Palikot-oskarza-Jaroslawa-Kaczynskiego-,artykuly,156851,1.html  oraz http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-palikot-do-kaczynskiego-byl-gotow-wyslac-brata-na-smierc-do-,nId,604975

Wypowiedź ta niezbicie świadczy o tym, że jeszcze przed 10 kwietnia 2010 ktoś wiedział o tym, że Prezydent RP śp. prof. Lech Kaczyński zginie, a poseł Janusz Palikot o tym wie. Jeśli katastrofa smoleńska była wypadkiem, to nikt nie mógł wiedzieć o niej wcześniej. Wypowiedź posła Janusza Palikota wskazuje zatem na to, że był to zaplanowany wcześniej zamach. Mało tego, poseł Janusz Palikot sugeruje w tej wypowiedzi, że poseł dr Jarosław Kaczyński też rzekomo o tym wiedział, bo rzekomo „wysłał brata na śmierć do Smoleńska”.

W świetle ustaleń tzw. Komisji Millera, katastrofa była wypadkiem, a więc wypowiedź posła Janusza Palikota stanowi zarówno znieważenie funkcjonariusza publicznego z art. 226 kk, jak również fałszywe oskarżenie z art. 234 kk. Przyjmując zaś, jako właściwe, ustalenia Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010r., wskazujące na zaplanowany zamach, wypowiedź posła Janusza Palikota tym bardziej stanowi znieważenie funkcjonariusza publicznego i fałszywe oskarżenie.

Prócz tego, poseł Janusz Palikot najwyraźniej wie, kto wiedział o katastrofie smoleńskiej, zanim się wydarzyła, co ma zupełnie inny wymiar, bo dotyczy bezpieczeństwa państwa i prawdopodobnego zamachu na urzędującego wówczas Prezydenta RP, na całe ówczesne naczelne dowództwo Wojska Polskiego, na urzędującego wówczas Prezesa NBP i na trzon elity Narodu Polskiego.

 

                                                  Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michalowski
                                                                 Pełnomocnik

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Pełnomocnik: Dr.-Ing. h.c. (UK) Rolf Michałowski
Tymczasowy kurator: r.pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608  *  REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

****************************

 

Nie damy się zabijać i okaleczać!

Winni zaniedbań pod sąd!

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu                                 wstępnie faksem
ul. Podwale 30                                                                na nr 71 371 81 02

50-950 Wrocław

 

Data: 04 czerwca 2015 r.
Nasz znak: K-10911
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa

niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 kk)

ze skutkiem śmiertelnym

przez

 1. Jana Kownackiego, zam. Gać 10, 55-200 Oława – pełniącego funkcję wójta gminy Oława
 2. odpowiednich urzędników Urzędu Gminy Oława odpowiedzialnych za sprawy infrastruktury (oświetlenie dróg) i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Oława,
 3. radnych Rady Gminy Oława, którzy głosowali za przyjęciem uchwał w sprawie kolejnych budżetów gminy zaniedbujących elementarne potrzeby bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Oława, na korzyść luksusowych obiektów sportowych i innych mniej ważnych wydatków, co doprowadziło do wielu wypadków śmiertelnych i bardzo wielu okaleczeń na odcinku drogi krajowej nr 94 przechodzącym przez połączoną aglomerację Marcinkowic i Stanowic.
 4. Zdzisława Brezdenia, zam. Godzikowice, 55-200 Oława – pełniącego funkcje Starosty Oławskiego,
 5. odpowiednich urzędników Starostwa Powiatowego w Oławie, odpowiedzialnych za infrastrukturę i bezpieczeństwo na drogach na terenie Powiatu Oławskiego,
 6. odpowiednich urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 94 na terenie Powiatu Oławskiego,

Jak informuje tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” (nr 23/2015 z dnia 04.06.2015), w dniu 27 maja b.r. zginęła kolejna ofiara braku oświetlenia i chodnika dla pieszych na drodze krajowej nr 94 przebiegającej przez Stanowice i Marcinkowice, na terenie gminy Oława, a w ciągu ostatnich 10 lat na odcinku tej drogi przebiegającym przez Powiat Oławski, w łącznej liczbie 461 wypadków zginęło 14 osób a 71 zostało rannych.

Nasze Stowarzyszenie wielokrotnie interweniowało w tej sprawie u gospodarza gminy Oława – wójta Jana Kownackiego i w Radzie Gminy Oława, niestety bezskutecznie. Jan Kownacki twierdzi uparcie, że oświetlenie drogi krajowej leży wyłącznie w gestii GDDKiA, co niestety nie jest prawdą, z którą Kownacki mija się nie pierwszy raz.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jednoznacznie określa, że oświetlenie dróg publicznych (w tym krajowych) jest zadaniem własnym gminy.

Artykuł 18 tej ustawy przewiduje, że do zadań własnych gminy należy m.in.:

● planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

● finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
   gminy."

Stanowice i Marcinkowice od dawna już stanowią połączoną dużą aglomerację mieszkaniową i przemysłową, jednak prowadząca przez tę aglomerację droga krajowa nr 94 (Wrocław-Oława), na której odbywa się bardzo intensywny ruch, ciągle jest nieoświetlona i nie ma chodników dla pieszych, ani drogi dla rowerów, ani nawet bezpiecznego pobocza.

Gospodarz tego terenu od już 16 lat, Wójt Gminy Oława Jan Kownacki, ma to bardzo głęboko w nosie. Ponad dwa lata trwała walka naszego Stowarzyszenia z Janem Kownackim o oświetlenie bardzo ruchliwego i niebezpiecznego skrzyżowania drogi nr 94 z ulicą Piastowską w Marcinkowicach i sąsiadujących z tym skrzyżowaniem przystanków autobusowych. Dopiero po wielkich awanturach SMSM z Kownackim i wielu tragicznych wypadkach, jakieś oświetlenie tego skrzyżowania wreszcie jest, ale jakie żałosne, można sprawdzić na miejscu - czysta prowizorka. W porównaniu z innymi gminami, gmina Oława jest pod tym względem skandalicznie zaniedbana, przez co ludzie tracą życie i zdrowie.

Jan Kownacki dysponuje od wielu lat kilkudziesięciomilionowym budżetem i potrafi wygospodarować duże pieniądze na budowę luksusowej hali sportowej i stadionu piłkarskiego z zadaszoną trybuną w jego rodzinnej wsi Gać, na korty tenisowe, baseny z saunami i inne rozrywki, ale na oświetlenie głównej arterii komunikacyjnej biegnącej przez Stanowice i Marcinkowice pieniędzy nie ma.

Jan Kownacki nie potrafił też przez cztery kadencje (!) wyegzekwować od GDDKiA zbudowania chodnika dla pieszych i drogi dla rowerów, na tym odcinku drogi.

Karygodnych zaniedbań dopuściło się również w tym zakresie Starostwo Powiatowe w Oławie, w którego zadaniach własnych również znajduje się dbałość o bezpieczeństwo na drogach na terenie powiatu.

Niedopełnienie obowiązków przez GDDKiA nie wymaga wyjaśnień.

Opisane powyżej delikty są ścigane z urzędu. Prosimy zatem o odstąpienie od wzywania na przesłuchania w charakterze świadków członków naszego Stowarzyszenia, którzy w tej sprawie nie posiadają innej wiedzy poza tą opisaną w prasie i na naszej stronie internetowej. Niniejsze zawiadomienie nie jest podpisane imiennie, ponieważ miały już miejsce szykany i prześladowania w stosunku do osób podpisujących takie zawiadomienia i skargi przeciwko Janowi Kownackiemu, Radzie Gminy Oława i Zdzisławowi Brezdeniowi, do zwolnienia z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o nadzór nad postępowaniem wszczętym z niniejszego zawiadomienia, ponieważ prokuratury rejonowe, do których trafiło już kilka naszych zawiadomień o przestępstwie dotyczących samorządu gminy Oława (np. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy), poumarzały postępowania, chociaż dysponowały twardymi dowodami dostarczonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

                                                                       Mieszkańcy gminy Oława
                                                                       członkowie Stanowicko-Marcinkowickiego
                                                                       Stowarzyszenia Mieszkańców

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608 * REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
tel.: 781 358 716  *  Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de

 

*************************

 

Dość samowoli i bezczelnego łamania prawa przez wójta gminy Oława i jego urzedników !

 

 

Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców

Organizacja o charakterze pożytku publicznego
__________________________________________________________


 

Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu                                 wstępnie faksem
ul. Podwale 30                                                                 bez załącznika

50-950 Wrocław                                                              na nr 71 371 81 02

 

Data: 31 maja 2015 r.
Nasz znak: K-5117
(proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)

 

Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa

niedopełnienia obowiązków służbowych i nadużycia uprawnień (art. 231 kk)
oraz ewentualnej korupcji (art. 228 i/lub 229 kk.)

 

przez Jana Kownackiego, zam. Gać 10, 55-200 Oława – pełniącego funkcję wójta gminy Oława

oraz odpowiednich urzędników Urzędu Gminy Oława odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

 

Podejrzenie dotyczy zatrudniania urzędników w Urzędzie Gminy Oława z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Jak informuje tygodnik „Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie” (nr 18/2015 z dnia 30.04.2015), Jan Kownacki (wójt gmina Oława) przyznał w wywiadzie udzielonym dziennikarce tej gazety, że zatrudnił w Urzędzie Gminy przynajmniej dwie osoby (inspektora ds. gospodarki komunalnej i gminnego leśnika) bez zachowania wymaganych prawem procedur konkursowych.

            Dowód: 1. kopia wywiadu pt. :100 dni po … całe życie byłem ryzykantem”
                                    – w załączeniu,
                          2. Zeznanie świadka – Wioletta Kamińska, Redakcja „Gazeta Powiatowa –
                                   Wiadomości Oławskie”, ul. Chrobrego 15, 55-200 Oława

W ww. wywiadzie Jan Kownacki oświadczył m.in.:

„Wszyscy ogłaszają konkursy i co? Wygrywa ten. Kto ma wygrać.”

Opisane powyżej delikty są ścigane z urzędu. Prosimy zatem o odstąpienie od wzywania na przesłuchania w charakterze świadków członków naszego Stowarzyszenia, którzy w tej sprawie nie posiadają innej wiedzy poza tą opisaną w prasie.  Niniejsze zawiadomienie nie jest podpisane imiennie, ponieważ miały już miejsce szykany i prześladowania w stosunku do osób podpisujących takie zawiadomienia i skargi przeciwko Janowi Kownackiemu i Radzie Gminy Oława, do zwolnienia z pracy i do aktu fizycznego terroru włącznie.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o nadzór nad postępowaniem wszczętym z niniejszego zawiadomienia, ponieważ prokuratury rejonowe, do których trafiło już kilka naszych zawiadomień o przestępstwie dotyczących samorządu gminy Oława (np. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy), poumarzały postępowania, chociaż dysponowały twardymi dowodami dostarczonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli a także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

                                                                       Mieszkańcy gminy Oława
                                                                       członkowie Stanowicko-Marcinkowickiego
                                                                       Stowarzyszenia Mieszkańców

 

 

_____________________________________________________________________________________
Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców – organizacja o charakterze pożytku publicznego

Tymczasowy kurator: r. pr. Paweł Kolak
Siedziba: 55-200 Stanowice k/Oławy, ul. Słonecznikowa 5  *  KRS: 0000377608 * REGON: 021744046 * NIP: 9121872637
tel.: 781 358 716  *  Konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0238 8430 Bank BGŻ SA Oddz. Oława
e-mail: stanowice-marcinkowice@hotmail.com
Strona internetowa: http://stanowice-marcinkowice.npage.de